ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Primary transitional cell carcinoma of the prostate [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 99-101 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.29290

Primary transitional cell carcinoma of the prostate

Akif Türk, Kadir Demir, Hasan Aslan, Osman Çelik, Mehmet Kutlu Demirkol, Aydın Özgül
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey

Transitional cell carcinoma of the prostate is usually seen after bladder cancer dissemination. Primary transitional cell carcinoma of the prostate is a rare entity with a very poor prognosis. In this report, we present a primary transitional prostate cancer
patient who had a very dramatic progression.

Keywords: Transitional cell carcinoma, prostate, primary, treatment

Prostatın primer transizyonel hücreli karsinomu

Akif Türk, Kadir Demir, Hasan Aslan, Osman Çelik, Mehmet Kutlu Demirkol, Aydın Özgül
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Transizyonel hücreli karsinomun prostatta görülmesi sıklıkla mesaneden direkt yayılımla olmaktadır. Prostat kaynaklı primer transizyonel hücreli karsinom oldukça nadir ama kötü
prognozu olan bir hastalıktır. Bu yazıda, oldukça agresif seyreden prostat kaynaklı bir primer transizyonel hücreli karsinom olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Transizyonel hücreli karsinom, prostat, primer, tedavi

Akif Türk, Kadir Demir, Hasan Aslan, Osman Çelik, Mehmet Kutlu Demirkol, Aydın Özgül. Primary transitional cell carcinoma of the prostate. South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 99-101

Corresponding Author: Akif Türk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale