ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Evaluatıon Of The Postoperatıve Radıotherapy Results In Endometrıum Carcınoma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 59-63

The Evaluatıon Of The Postoperatıve Radıotherapy Results In Endometrıum Carcınoma

Makbule Doğan Eren, Şule Karabulut Gül, Mihriban Koçak, Ahmet Fatih Oruç, Erkan Göcen, Alpaslan Mayadağlı
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

OBJECTIVE: Radiotherapy is an effective treatment modality that has been used in the treatment of endometrial carcinoma for years. It is frequently used in postoperative setting to improve local and regional control. Treatment would be finished with only intracavitary application in medium risk groups and intracavitary insertion after external radiotherapy in high risk groups. But primary therapy has been radiotherapy in patients who can not be treated with surgery. In this study, 79 cases with the diagnosis of endometrial cancer who received postoperative radiotherapy in our clinic between years 1998 and 2003 were evaluated and general charactheristics of patients, prognostic factors, treatment outcome and side effects were presented in the light of literature.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Adjuvant, brachytherapy; endometrioid carcinoma; radiotherapy.

Endometriyum Karsinomunda Ameliyat Sonrası Radyoterapi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Makbule Doğan Eren, Şule Karabulut Gül, Mihriban Koçak, Ahmet Fatih Oruç, Erkan Göcen, Alpaslan Mayadağlı
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

AMAÇ: Radyoterapi, endometriyum kanserlerinin tedavisinde uzun yıllardır kullanılan etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Radyoterapi sıklıkla lokal ve bölgesel kontrolü artırmak amacıyla ameliyat sonrası uygulanmaktadır. Orta risk grubunda sadece intrakaviter tedavi verilirken, yüksek risk grubunda eksternal radyoterapiye inrakaviter uygulama eklenerek tedavi tamamlanır. Ancak cerrahi tedavi yapılamayan olgularda radyoterapi, primer tedavi yöntemi olarak da uygulanabilmektedir. Bu çalışmada, 1998-2003 yılları arasında kliniğimize başvuran ve ameliyat sonrası radyoterapi uygulanan 79 endometriyum kanserli olgu incelendi ve hastaların genel özellikleri, prognostik faktörler, tedavi sonuçları ve yan etkileri değerlendirildi.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Adjuvan, brakiterapi; endometrioid karsinom; radyoterapi.

Makbule Doğan Eren, Şule Karabulut Gül, Mihriban Koçak, Ahmet Fatih Oruç, Erkan Göcen, Alpaslan Mayadağlı. The Evaluatıon Of The Postoperatıve Radıotherapy Results In Endometrıum Carcınoma. South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 59-63

Corresponding Author: Makbule Doğan Eren
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale