ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy: Case Series [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2015; 26(1): 75-79 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.28190

Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy: Case Series

Burcu Artunc, Nagehan Ikiz
Department Of Obstetrics And Gynecology, Celal Bayar University, Manisa

Intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) is a liver disease that manifests as common pruritus during the second half of pregnancy. ICP is the most common liver disease triggered by pregnancy. Increasing levels of estrogen play a key role in the pathophysiology of the disease by limiting the passage of serum bile acids. ICP is characterized by increased serum bile acids and pruritus. Maternal complications are rare. However, ICP may cause severe perinatal complications such as spontaneous preterm labor, meconium staining of the amniotic fluid, fetal distress and sudden in utero fetal death. Due to serious adverse outcomes, the possibility of ICP should be examined in pregnant women with puritus. In the present study, we present 10 cases with ICP and briefly review the current literature regarding the etiology and clinical management of this condition.

Keywords: Pregnancy, intrahepatic cholestasis; neonatal outcomes.

Gebeliğin Intrahepatik Kolestazı: Olgu Serisi

Burcu Artunc, Nagehan Ikiz
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Manisa

Gebeliğin intrahepatik kolestazı, gebeliğin ikinci yarısında vücutta yaygın kaşıntı ile ortaya çıkan bir karaciğer hastalığıdır. Gebeliğe bağlı en sık karaciğer patolojisidir. Patofizyolojisinde gebelikte artan östrojenin safra asitlerinin atılımını engellemesi rol oynar. Yaygın kaşıntı ve artmış serum safra asitleri ile karakterizedir. Maternal komplikasyonları nadirdir. Ancak spontan preterm eylem, mekonyumlu amniotik sıvı ve fetal distres, intrauterin ani fetal ölüm gibi ciddi perinatal komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle gebe bir olguda yaygın kaşıntı tespit edildiğinde olası komplikasyonlar nedeni ile gebeliğin intrahepatik kolestazı mutlaka akılda tutulmalıdır. Bu çalışmada gebeliğe bağlı sekiz intrahepatik kolestazlı olgunun 10 bebeği (biri üçüz gebelik) perinatal sonuçları ile incelenerek güncel literatürler ışığında hastalığın etiyolojisi ve yönetiminin gözden geçirilmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, intrahepatik kolestaz; neonatal sonuçlar.

Burcu Artunc, Nagehan Ikiz. Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy: Case Series. South Clin Ist Euras. 2015; 26(1): 75-79

Corresponding Author: Burcu Artunc, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale