ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Septic pulmonary embolism secondary to tooth extraction [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 79-83 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.23855

Septic pulmonary embolism secondary to tooth extraction

Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Elif Torun, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Pulmonary Diseases, Istanbul, Turkey

Septic pulmonary embolism is a disease that spreads hematogenously from a primary focus of infection to the lungs and usually shows bilateral involvement with high mortality and morbidity. A 40-year-old male patient admitted to our outpatient clinic with the complaints of chest and back pain. Two cavitary lesions were identified on the plain chest X-ray. The patient had leukocytosis, high C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate levels, and bilateral multiple cavitary lesions on computed tomography of the thorax, but the primary focus of infection could not be identified. A more-detailed and careful medical history was taken, which revealed a history of inflamed tooth extraction two weeks before. Since the patient improved rapidly with antibiotic treatment, he was diagnosed as septic pulmonary embolism. We decided to report this case to emphasize the importance of careful anamnesis in septic pulmonary embolism cases.

Keywords: Septic pulmonary embolism, pulmonary embolism, tooth extraction

Diş çekimine sekonder gelişen septik pulmoner emboli

Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Elif Torun, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Septik pulmoner emboli primer enfeksiyon odağından hematojen yolla akciğerlere yayılım gösteren, hematojen yayılımla geldiği için akciğerlerde genellikle biletral tutulum
gösteren morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan bir hastalıktır. Göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle polikliniğimize başvuran 40 yaşında erkek hastanın akciğer grafisinde 2 adet kaviter lezyon saptandı. Toraks bilgisayarlı tomografisinde iki taraflı multipil kaviter lezyonlar izlendi. Lökositozu olan, sedimentasyonu ve C-reaktif proteini yüksek ve primer enfeksiyon odağı tespit edilemeyen hastanın anamnezi derinleştirildiğinde yaklaşık 2 hafta önce iltihaplı diş çektirme öyküsü olduğu belirlendi. Nonspesifik antibiyoterapi ile hızlı iyleşme gözlenen hastada septik pulmoner emboli düşünüldü.
Septik emboli tanısı almış bu olguyu nadir görülmesi nedeniyle ve anamnezin önemini hatırlatmak amacıyla sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Septik pulmoner emboli, pulmoner emboli, diş çekimi

Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Elif Torun, Banu Salepçi, Benan Çağlayan. Septic pulmonary embolism secondary to tooth extraction. South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 79-83

Corresponding Author: Coşkun Doğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale