ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science OUR RESULTS OF THE SURGICAL MANAGEMENT OF FEMORAL SHAFT FRACTURES, IN THE CHILDHOOD [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1996; 7(1): 582-584

OUR RESULTS OF THE SURGICAL MANAGEMENT OF FEMORAL SHAFT FRACTURES, IN THE CHILDHOOD

Bülent Kavaklı1, Taşkın Tecimer1, Serdar Özyalçın1, İsmail Yedek1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

In Kartal Research and Training Hospital Orthopaedics and Traumatology Clinic 1, between June 1991- July 1995, 52 fractures of the shaft of the femur had been treated by surgical treatment. The mean age of the patients was 11.2 years. These patients were evaluated retrospectively after a mean follow-up of 2.2 years. 34 patients had been treated with a plate and screw, 12 patients had been treated with Kirschner wires, 2 patients treated with intra medullary nail. There were superficial infections in 2 patients. There is no advantage of surgical treatment of the femoral fractures in children over the conservative treatment.


ÇOCUK FEMUR CİSİM KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

Bülent Kavaklı1, Taşkın Tecimer1, Serdar Özyalçın1, İsmail Yedek1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Çocuk femur diafiz kırıklarında tercih edilen tedavi yöntemi genellikle konservatif olmakla beraber, yeterli redüksiyon sağlanamayan, politravmatize, özellikle kafa travması olan, bilateral, patolojik olan femur diafiz kırıklarında cerrahi tedavi uygulanmaktadır. İstanbul KEAH 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Haziran 1991-Temmuz 1995 tarihleri arasında 50 hastanın 52 femur diafiz kırığına cerrahi tedavi uygulanmıştır. Ortalama yaşı 11.2 olan hastaların, ortalama takip süresi 2.2 yıldır. Biyolojide ilk sırada trafik kazaları (% 64) yer almaktadır. Hastalar orta lama 6.4 günde öpere edilmişlerdir. Otuz dört hastaya plak-vida,12 hastaya çapraz K-teli, iki hastaya intra medüller tespit materyali kullanılmıştır, iki hastada plak gevşemesi ve non union, üç hastada yüzeysel enfeksiyon gelişmiştir. Öpere edilen tarafta ortalama 0.8 cm'lik uzama gözlenmiştir. Çocuk femur diafiz kırıklarında cerrahi tedavi yöntemi konservatif yöntemlere üstünlüğü yoktur, ileri çocukluk döneminde ve seçilmiş olgularda uygulanmaktadır.


Bülent Kavaklı, Taşkın Tecimer, Serdar Özyalçın, İsmail Yedek. OUR RESULTS OF THE SURGICAL MANAGEMENT OF FEMORAL SHAFT FRACTURES, IN THE CHILDHOOD. South Clin Ist Euras. 1996; 7(1): 582-584
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale