ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science LAPAROSCOPIC FINDINGS IN CHRONIC PELVIC PAIN [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1999; 10(2): 749-751

LAPAROSCOPIC FINDINGS IN CHRONIC PELVIC PAIN

Sadiye Eren1, Umur Kuyumcuoğlu1, Çiğdem Oray1, Akif Alkan1, Karsel Ertekin1
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği

Chronic pelvic pain may be related to psychologic and organic pathologies. During physical examinations, pathological findings mostly cannot be obtained and by assuming a psychological ethiology the patient is mislead. It is only possible to tell whether a patient has an organic pathology or not, certainly, may only be achieved by laparoscopy. However diagnosis and treatment with operative laparoscopy can be achieved simultaneously. Our purpose was to compare the data from the patients with chronic pelvic pain by means of laparoscopy in order to find out whether the patient has an organic pathology or not, and the data from the patients in the hospital without pain by means of laparoscopy

Keywords: CHRONIC PELVIC PAIN, LAPAROSCOPY

KRONİK PELVİK AĞRIDA LAPARASKOPİ BULGULARI

Sadiye Eren1, Umur Kuyumcuoğlu1, Çiğdem Oray1, Akif Alkan1, Karsel Ertekin1
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği

Kronik pelvik ağrı, psikolojik, fizyolojik veya organik patolojilere bağlı olabilir. Fizik muayenede çoğunlukla patolojik bir bulgu saptanamaz ve ağrının psikolojik kökenli olduğu düşünülerek hasta uygunsuz yönlendirilir ve çeşitli semptomatik tedaviler kullanılır. Hastanın ağrıya neden olabilecek organik bir patolojisi olup olmadığını kesin olarak söylemek ancak laparoskopi ile mümkün olmaktadır. Ayrıca operatif laparoskopi ile teşhis ve tedavi aynı seansta yapılabilmektedir. Kronik pelvik ağrı tanımlayan hastalarda laparoskopi yaparak organik bir patoloji olup olmadığını saptamayı, bu bulguları, ağrısız hastalarınkilerle karşılaştırarak laparoskopinin ağrı yönetimindeki yerini belirlemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: KRONİK PELVİK AĞRI, LAPAROSKOPİ

Sadiye Eren, Umur Kuyumcuoğlu, Çiğdem Oray, Akif Alkan, Karsel Ertekin. LAPAROSCOPIC FINDINGS IN CHRONIC PELVIC PAIN. South Clin Ist Euras. 1999; 10(2): 749-751
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale