ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science LYMPHOCYTE DEFLATED HODGKIN LYMPHOMA OR IS IT? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2002; 13(3): 207-209

LYMPHOCYTE DEFLATED HODGKIN LYMPHOMA OR IS IT?

Murat Sezer1, Taflan Salepçi1, Ali Yayla1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği

A 41 years old female patient is hospitalized in order to investigate for pleural effusion. She had a history of swellings located to her neck, axillary and inguinal regions which recovered with some medication about 5-6 months ago. In her physical examination cervical, supraclavicular, axillary and inguinal lymphadenopathies, diminished breathing sounds in the right hemithorax and a 10 cm. palpable mass in the epigastric region are font A cervical lymphadenopathy is excized and the biopsy result was lymphocyte deplated Hodgkin's lymphoma. Chemotherapy according to ABVD regimen is started. She had 2 cycles of chemotherapy but neither the pleural effusion nor the lymphadenopathies recovered. So the biopsy specimen was reanalized with immunohistochemistry and the diagnosis was changed to T-cell anaplastic large cell lymphoma. Her chemotherapy regimen is replaced with CEOP. After the second cycle of the therapy she had neither pleural effusion nor lymphadenopathies. As in our case, most of the patients diagnosed as lymphocyte deplated Hodgkin's lymphoma are rediagnosed as non-Hodgkin's lymphoma when immunohistochemical analysis is performed.

Keywords: HODGKIN DISEASE, NON-HODGKIN, LYMPHOMA, IMMUNOHISTOCHEMISTRY

LENFOSİTTEN FAKİR TİP HODGKİN LENFOMA YA DA GERÇEKTEN ÖYLE Mİ?

Murat Sezer1, Taflan Salepçi1, Ali Yayla1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği

Kırk bir yaşında, bayan hasta. Plörezi tetkik amacıyla Göğüs Hastalıkları Kliniği 'ne yatırıldı. Öyküsünde 5-6 ay önce boyun, koltukaltı ve kasıklarındı şişlik olduğu ve ilaçlarla gerilediği, yaklaşık l ay önce bu şişliklerin tekrarladığı öğrenildi. Fizik muayenesinde servikal, supraklavikular, aksiller ve inguinal lenfadenopatiler, sağ hemitoraksta orta ve alt alanlarda solunum seslerinde azalma ve epigastrik bölgede 10 cm. çaplı kitle tespit edildi. Servikal lenfadenopati eksizyonel biyopsi sonucunun lenfositten fakir tip Hodgkin lenfoma gelmesi üzerine ABVD protokolüne göre kemoterapi başlandı. İki kür kemoterapi almasına rağmen plevral efüzyonda ve şişliklerinde gerileme olmaması üzerine biyopsi preperatları tekrar incelendi immünhistokimyasal analiz yapıldı. Sonuçta T-hücreli anaplastik büyük hücreli lenfoma olarak tanısı değişen hastanın tedavisi CEOP protokolüne göre yeniden düzenlendi. İkinci kürden itibaren plevral sıvısı kaybolan ve şişlikleri inen hastanın tedavisi devam ediyor. Bizim olgumuzda olduğu gibi lenfositten fakir tip Hodgkin lenfoma tanısı alan olguların bir çoğunun immünhistokimya ile tekrar değerlendirildiğinde aslında non-Hodgkin lenfoma oldukları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: HODGKİN HASTALIĞI, NON-HODGKİN, LENFOMA, İMMÜNHİSTOKİMYA

Murat Sezer, Taflan Salepçi, Ali Yayla. LYMPHOCYTE DEFLATED HODGKIN LYMPHOMA OR IS IT?. South Clin Ist Euras. 2002; 13(3): 207-209
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale