ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Neuroleptic Malignant Syndrome [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2015; 26(1): 59-62 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.14227

Neuroleptic Malignant Syndrome

Seydahmet Akın, Muhammet Emin Erdem, Semih Keçici, Ercan Ergin, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Dr Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, İnternal Medicine Clinic, Istanbul

Neuroleptic malignant syndrome is a life-threatening neurological disorder most often caused by an adverse reaction to neuroleptic or antipsychotic drugs. It is characterized by central neurotransmitter imbalance. The syndrome is thought to be caused by Dopaminergic block. Pooled data suggests the incidence of NMS is between 0.2%-3.20%. The mortality rate is very high at 55%, but may be reduced significantly by early recognition and improved management. We present this case as an example of the difficulty in diagnosing NMS.

Keywords: Antipsychotic drugs, dantrolen, neuroleptic malignant syndrome.

Nöroleptik Malign Sendrom

Seydahmet Akın, Muhammet Emin Erdem, Semih Keçici, Ercan Ergin, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Nöroleptik Malign Sendrom, trankilizan ve antipsikotik ilaçların kullanılmasıyla ilişkisi olan, santral nörotransmitterlerin inbalansıyla karakterize, dopaminerjik bloğun geliştiği düşünülen bir sendromdur. Görülme sıklığı çeşitli yayınlarda %0.02-3.20 arasında değişmektedir. Mortalitesi %55 gibi yüksek olmakla birlikte, günümüzde erken tanı ve bakım ile ciddi olgularda bile ölüm engellenebilmektedir. Nadir görülmesi ve ayırıcı tanısının zor olması nedeniyle bu olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Antipsikotik ilaçlar, dantrolen, nöroleptik malign sendrom.

Seydahmet Akın, Muhammet Emin Erdem, Semih Keçici, Ercan Ergin, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu. Neuroleptic Malignant Syndrome. South Clin Ist Euras. 2015; 26(1): 59-62

Corresponding Author: Muhammet Emin Erdem, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale