ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Dıscussıon Of Insulın Dependent Diabetes Mellıtus And Ketoasıdosıs Under The Consıderatıon Of Our Practıce [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 814-816

Dıscussıon Of Insulın Dependent Diabetes Mellıtus And Ketoasıdosıs Under The Consıderatıon Of Our Practıce

Engin Tutar1, Figen Temel1, Gülnur Tokuç1, Esin Şan1, Ayça Vitrinel2
1Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi I. Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye

Insulin Dependent Diabetcs Mellilus is an autoimmune disease caused by destruetion of panereatie B eclis seen in patients who have genetie predisposition. At the time of diagnosis the inciden ce of ketoacidosis is 20-40 %, the mortality rate reaches 15%. In our study, we investigated 13 palienls who came to our clink with ketoaddosis during last year according to their age, sex, blood glucose at the time of arrh'cl, acidosis, ketosis, dchydratation,
the time of beginning lo regular and mixed insulin and concommitant infections. In Ihis sınd)', dur aim is to draw attenlion to IDDM and DKA that have falal risk.

Keywords: Diabetes, Ketoıısidosis.

İnsüline Bağımlı Diabet Ve Diabetik Ketoasıdozun Olgularımız Aracılığıyla İrdelenmesi

Engin Tutar1, Figen Temel1, Gülnur Tokuç1, Esin Şan1, Ayça Vitrinel2
1Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi I. Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye

İnsüline bağımlı diabetes mellitus (İDDM), genetik yatkınlığı olan bireylerde pankreasın beta hücrelerinin yıkıntıyla seyreden otonunum bir hastalıktır, Tanı anında ketoasidoz sıklığı %2Q-40 ulup mortalite oranlan %I5 İerc kadar bildirilmektedir. Çalışmamızda son bir yıl içinde kliniğimize diabetik ketoasidoz (DKA) lablosuyla başvuran 13 hasta yaş, cinsiyet, geliş kan şekeri değerleri, asidoz, ketozis ve dehidratasyonun varlığı, kristalizc ve karışım iıısüline geçiş süreleri, gelişte birlikte enfeksiyonun var olup olmaması açısından araştırıldı. Amacımız olgularımız üzerinden, çocukluk çağında sık rastlanan bir hastalık olan İDDM ve fatal riski olan DKA'un önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Diabeı, Keloasidoz

Engin Tutar, Figen Temel, Gülnur Tokuç, Esin Şan, Ayça Vitrinel. Dıscussıon Of Insulın Dependent Diabetes Mellıtus And Ketoasıdosıs Under The Consıderatıon Of Our Practıce. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 814-816

Corresponding Author: Engin Tutar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale