ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 128-131

TORAKS RADYOTERAPİSİ SONRASINDA GELİŞEBİLEN ENDER BİR KOMPLİKASYON: BRONŞİOLİTİS OBLİTERANS ORGANİZE PNÖMONİ

Altay Martı1, Alpaslan Mayadağlı1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği


Altay Martı, Alpaslan Mayadağlı. TORAKS RADYOTERAPİSİ SONRASINDA GELİŞEBİLEN ENDER BİR KOMPLİKASYON: BRONŞİOLİTİS OBLİTERANS ORGANİZE PNÖMONİ. South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 128-131
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale