ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science REYE AND REYE-LIKE SYNDROMES: A CASE REPORT [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(4): 500-502

REYE AND REYE-LIKE SYNDROMES: A CASE REPORT

Ertuğrul Eryılmaz1, Yasemin Ekmekçioğlu1, Esra Karasulu1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

We conducted a detailed clinical and laboratory intervention to the patient who came to our emergency unit in deep coma and died in 15 hours. At the end of histopathological approach by needle biopsy, we concluded that she developed a Reye-like syndrome probably due to her metabolic deficiency and advised her family to ask for genetic counseling at a university clinic. By means of this patient, we reviewed Reye and Reye-like syndromes up to date.


BİR OLGU NEDENİYLE REYE VE REYE-LIKE SENDROMLAR

Ertuğrul Eryılmaz1, Yasemin Ekmekçioğlu1, Esra Karasulu1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Acil ünitemize derin komada iken getirilen ve 15 saat sonra kaybedilen bir olguda ayrıntılı klinik ve laboratuar çalışma yapıldı. Alınan iğne biopsisiyle yapılan histopatolojik inceleme sonrası, muhtemelen metabolik bir eksiklikten kaynaklanan Reye-like Sendromu düşünüldü. Aileye bir üniversite kliniğinde genetik kontrol önerildi. Bu olgu nedeniyle Reye ve Reye-like sendromlarını günümüz bilgileri ışığında gözden geçirdik.


Ertuğrul Eryılmaz, Yasemin Ekmekçioğlu, Esra Karasulu, Ahmet Özgüner. REYE AND REYE-LIKE SYNDROMES: A CASE REPORT. South Clin Ist Euras. 1994; 5(4): 500-502
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale