ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Synchronous bladder, prostate and bilateral kidney tumors: A case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 122-125 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.03274

Synchronous bladder, prostate and bilateral kidney tumors: A case report

Mehmet Kutlu Demirkol1, Gökhan Faydacı1, Osman Çelik1, Çağatay Tosun2, Akif Türk1, Aydın Özgül1
1Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
2Siverek State Hospital, Department of Urology, Sanlıurfa, Turkey

In terms of a second cancer, a cancer patient has a 1.29 times greater risk than the general population. It was shown that the majority of multiple tumors are associated with the kidney. Synchronous kidney, bladder and prostate tumors of the urogenital system are seen quite rarely and usually cannot be treated in a single session. We present a case of triple synchronous urogenital tumors that were resected completely in a single session.

Keywords: Synchronous tumor, triple tumor, urogenital tumor

Senkron mesane, prostat ve iki taraflı böbrek tümörü: Olgu sunumu

Mehmet Kutlu Demirkol1, Gökhan Faydacı1, Osman Çelik1, Çağatay Tosun2, Akif Türk1, Aydın Özgül1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Siverek Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şanlıurfa

Kanserli bir hasta ikinci bir kanser açısından genel popülasyona göre 1.29 kat daha fazla risktedir. Multipl tümörlerin büyük bir çoğunluğunun böbrek ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ürogenital sistemin senkron böbrek, mesane ve prostat tümörlerinin görülmesi oldukça nadirdir ve genelde tek seansta tedavi edilememektedir. Biz tek seansta komplet olarak rezeke ettiğimiz triple senkron ürogenital tümör olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Senkron tümör, üçlü tümör, ürogenital tümör

Mehmet Kutlu Demirkol, Gökhan Faydacı, Osman Çelik, Çağatay Tosun, Akif Türk, Aydın Özgül. Synchronous bladder, prostate and bilateral kidney tumors: A case report. South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 122-125

Corresponding Author: Mehmet Kutlu Demirkol, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale