ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Anesthesia management of a patient with laringeal tumor with expected difficult intubation: Case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2008; 19(1): 36-39

Anesthesia management of a patient with laringeal tumor with expected difficult intubation: Case report

Gülten Arslan, Kemal Tural, Halil İbrahim Güngör, Feriha Temizel, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey

Tracheal intubation using direct laryngoscopy has become an essential part in the anesthesia management of the surgical patient. In the majority of cases, the larynx and glottis are easily visualized by direct laryngoscopy; however, in a few cases, the anesthesiologist unexpectedly faces difficult intubation. Difficult or failed intubation is a common cause of mortality and morbidity related to anesthesia. We report a case of difficult airway in a 56-year-old man with a laryngeal mass during induction of general anesthesia.

Keywords: Laryngeal mass, preoperative preparation, difficult airway

Zor entübasyon beklenen laringeal tümörlü bir hastada anestezi yönetimi: Olgu sunumu

Gülten Arslan, Kemal Tural, Halil İbrahim Güngör, Feriha Temizel, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Direkt laringoskopi kullanılarak yapılan trakeal entübasyon, cerrahi hastaların anestezi yönetiminde önemli bir yer teşkil etmektedir. Olguların çoğunda larinks ve glottis direkt laringoskopi ile kolaylıkla görülebilmektedir. Bununla birlikte anestezistler, olguların azında beklenmedik bir anda zor entübasyonla karşı karşıya kalabilirler. Zor veya başarısız entübasyon, anesteziye bağlı morbidite ve mortalitenin en sık nedenidir. Bu yazıda, laringeal kitleli 56 yaşındaki erkek hastanın genel anestezi indüksiyonu sırasında karşılaşılan zor havayolu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Laringeal kitle, preoperatif hazırlık, zor havayolu

Gülten Arslan, Kemal Tural, Halil İbrahim Güngör, Feriha Temizel, Yaman Özyurt, Zuhal Arıkan. Anesthesia management of a patient with laringeal tumor with expected difficult intubation: Case report. South Clin Ist Euras. 2008; 19(1): 36-39

Corresponding Author: Gülten Arslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale