ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 2 (4)
Volume: 2  Issue: 4 - 1991
CASE REPORT
1.BRAIN METASTASIS IN CANCER PATIENTS AND RADIO THERAPY
Osman Kozluca
Pages 242 - 244
Birçok otorite, beyin metastazının kansere bağlı ölüm nedenleri arasında hastaya en az zahmet vereni olduğunu ve bu nedenle eğer primer hastalığın kontrolü sağlanamazsa beyne radyoterapi verilmemesi gerektiğini öne sürmektedirler. Aşağıdaki örnekler bu konunu anlaşılmasına yardımcı olabilecektir.
Many authorities suggest that brain metastases are the most smooth reason of death in cancer. So if one can not achieve control over primary disease ought not to give any irradiation to the brain. Following examples can allow to understand this clinical problem.

REVIEW
2.
ÜST GASTROİNTESTİNAL VARİS DIŞI KANAMALAR VE ENDOSKOPİK TEDAVİSİ
Lütfi Değirmencioğlu
Pages 248 - 249
Abstract |Full Text PDF

3.
HORMONA DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ METODLARI
Deniz Ersev, Uğur Kuyumcuoğlu, Atıf Akdaş
Pages 250 - 251
Abstract |Full Text PDF

4.
AFLATOKSİNLER VE KANSER
L Afrasyap
Pages 252 - 256
Abstract |Full Text PDF

5.
MALİGN MELANOM: CERRAHİ TEDAVİDE DEĞİŞEN GÖRÜŞLER
H Haldun Döşlüoğlu, Cumhur Yeğen, Rıfat Yalın
Pages 257 - 260
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale