ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 16 (2)
Volume: 16  Issue: 2 - 2005
RESEARCH ARTICLE
1.Removal Of Radıopaque Foreıgn Bodıes Embedded Wıthın The Soft Tıssues By Stereotaxıc Approach
Tarık Gandi Çinçin
Pages 59 - 62

2.Short Tıme And Long Tıme Effıcacy Of Ketotıfen Fumarate O.O25% In The Treatment Of Seasonal Allergıc Conjunctıvıtıs
Özlen Özgür, Yelda Özkurt, Kurtuluş Yıldız, Özgül Karacan, Ömer Kamil Doğan
Pages 63 - 67

3.The Role Of Beta 2-Mıcroglobulın In The Assessment Of Dıabetıc Nephropathy
Rahmi Irmak, Ahmet Akın, Zeki Aydın, Didem Aydın, Teslime Ayaz, Muharrem Koçar, Nurhan Biriz, Mustafa Yaylacı
Pages 68 - 71

4.Mechanıcal Intestınal Obstructıon Cases Due To Phytobezoar
Nejdet Bildik, Mustafa Gülmen, Ayhan Çevik, Hüseyin Ekinci, Erdem Öztürk, Mehmet Altıntaş
Pages 72 - 75

5.Use Of Poınt A In Intracavıtary Brachytherapy, Hıgh Bıologıc Effectıve Dose Value And It’s Relatıonshıp Wıth Rectal Complıcatıons
Sevgi Özden, Alpaslan Mayadağlı, Zerrin Özgen, Hazan Bayraktar, Berrin Yılmaz, Nural Öztürk, Makbule Eren
Pages 76 - 81

6.The Relatıon Between The Changes In Aqueous Immunglobulın G Levels And Age, Gender And The Maturıty Of Cataract
Ekrem Kurnaz, Anıl Kubaloğlu, Serhun Tacer, Arif Koytak, Yasin Yılmaz, Erol Coşkun, Yusuf Özertürk
Pages 82 - 86

7.Evaluatıon Of Patıent’s Complaınts After Laparoscopıc Nıssen Fundoplıcatıon
Hasan Fehmi Küçük, Oğuzhan Aziz Torlak, Hüseyin Akyol, Sadık Bingül, Necmi Kurt
Pages 87 - 92

CASE REPORT
8.Charge Association with severe respiratory distress
Sedat Öktem, Gülnur Tokuç, Özlem Ketenci, Kadriye Cantürk
Pages 93 - 97

9.Is Valgus Instabılıty In The Elbow Joınt Prone To Radıal Head Fracture? (Case Report)
Halil Bekler, Alper Gökce, Tahsin Beyzadeoğlu, Fatih Parmaksızoğlu
Pages 98 - 101

10.Temporal Dural Metastasıs Of Prostatıc Adenocarcınoma: A Case Report
Hikmet Turan Süslü, İlker Güleç, Bilge Bilgiç, Çiçek Bayındır, Mustafa Bozbuğa
Pages 102 - 105

11.Myoepıthelıoma Of The Parotıd Gland: Case Report
Ümit Hardal, Mehmet Eken, Ziya Bozkurt, Cenk Evren, Resul Öztürk
Pages 106 - 108

REVIEW
12.Kültüre Özgü Ruhsal Bozukluklar
Melek Zeynep Saygın, Selen İlhan Alp
Pages 109 - 116
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale