ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
From Basic Chronic Wounds To Mortal Endings: Squamous Cell Carcinoma Arising from Hidradenitis Suppurativa and Pilonidal Sinus [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 206-208 | DOI: 10.14744/scie.2018.93063

From Basic Chronic Wounds To Mortal Endings: Squamous Cell Carcinoma Arising from Hidradenitis Suppurativa and Pilonidal Sinus

Sedat Öz1, Gaye Filinte1, Kaan Gideroğlu2, Celal Alioğlu1, Arda Akgün1, Sultan Yalçın1, Kübra Kalafatlar1, Tunç Tunçbilek1, Cem Sınacı1, Zeynep Arpacık1, Bükem Cüce1, Barış Kanık1
1Department of Plastic and Reconstructive Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Plastic and Reconstructive Surgery, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Marjolin’s ulcer is an aggressive ulcerating malignancy that arises in a chronic wound and most often takes the form of squamous cell carcinoma (SCC). It often occurs in old burn scars, but it may also develop in post-traumatic lesions or chronic wounds. The prognosis is often poor as a result of delayed diagnosis. Presently described are cases in which chronic hidradenitis suppurativa and pilonidal sinus developed into SCC.

Keywords: Hidradenitis suppurativa, Marjolin’s ulcer; pilonidal sinus; squamous cell carcinoma.

Basit Kronik Yaralardan Mortal Sonuçlara; Hidradenitis Suppurativa ve Pilonidal Sinüs Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom

Sedat Öz1, Gaye Filinte1, Kaan Gideroğlu2, Celal Alioğlu1, Arda Akgün1, Sultan Yalçın1, Kübra Kalafatlar1, Tunç Tunçbilek1, Cem Sınacı1, Zeynep Arpacık1, Bükem Cüce1, Barış Kanık1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Marjolin ülseri (MU) yanık ve kronik yara zemininde gelişen, agresif seyreden ve skuamöz hücreli karsinom (SHK) dönüşümü gösteren malign cilt tümörüdür. Daha sıklıkla uzun dönem yanık zemininde görülmekle birlikte travma sonrası ya da kronik diğer yaralarda da karşımıza çıkmaktadır. Genellikle ön tanılarda düşünülmeyip tanısı geç konmakta ve bu yüzden prognozu kötü seyretmektedir. Bu çalışmada, iki olguda uzun dönem takip edilen hidradenitis suppurativa ve pilonidal sinüs lezyonlarının MU zemininde SHK’ya dönüşümü sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Hidradenitis suppurativa, Marjolin ülseri; pilonidal sinüs; skuamöz hücreli karsinom.

Sedat Öz, Gaye Filinte, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu, Arda Akgün, Sultan Yalçın, Kübra Kalafatlar, Tunç Tunçbilek, Cem Sınacı, Zeynep Arpacık, Bükem Cüce, Barış Kanık. From Basic Chronic Wounds To Mortal Endings: Squamous Cell Carcinoma Arising from Hidradenitis Suppurativa and Pilonidal Sinus. South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 206-208

Corresponding Author: Sedat Öz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale