ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
COVID-19 Pandemic and the Eye [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 56-61 | DOI: 10.14744/scie.2020.90277

COVID-19 Pandemic and the Eye

Ayşegül Penbe, Hatice Selen Kanar, Şaban Şimşek
Health Science University, Kartal Dr. Lutfu Kirdar Training And Research Hospital, Ophthalmology Department, Istanbul

The new coronavirus epidemic caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) emerged from China in December 2019. Transmission occurs during close contacts when small droplets reach mucosal surfaces, namely the mouth, nose or eyes. Since then, there have been remarkable reports of ocular colonizationof the SARS-CoV-2. The knowledge of ocular signs of human Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) infections are still remain limited in the literature. However, some clinical entities such as conjunctivitis, anterior uveitis, retinitis, and optic neuritis have been recorded in animal models. In this study, the current evidence suggesting possible human coronavirus infection of ocular tissue is reviewed for all health care workers.

Keywords: Conjunctivitis, COVID-19; ocular complications; SARS-CoV-2.

COVID-19 Pandemisi ve Göz

Ayşegül Penbe, Hatice Selen Kanar, Şaban Şimşek
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

“Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”nin neden olduğu yeni koronavirüs salgını, ilk kez Aralık 2019 tarihinde Çin’de ortaya çıktı. Hastalığın insanlardaki yayılımı damlacık enfeksiyonu şeklinde, virüsün mukozal yüzeylere, yani ağız, burun veya gözlere
ulaşması yoluyla gerçekleşmektedir. Literatürde hastalığın tanımlanmasından itibaren, virüsün oküler kolonizasyonu hakkındaki olgu sunumları oldukça dikkat çekici olmuştur. Ancak insan COVID-19 enfeksiyonunun, oküler belirtileri hakkında bilgi hala oldukça sınırlıdır. Bununla birlikte, konjunktivit, ön üveit, retinit ve optik nörit gibi bazı klinik bulgular hayvan modellerinde kaydedilmiştir. Bu yazıda, insan koronavirüs enfeksiyonuna bağlı olası göz enfeksiyonunu düşündüren mevcut veriler tüm sağlık çalışanlarına yönelik olarak gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, konjunktivit; oküler komplikasyonlar; SARSCoV-2.

Ayşegül Penbe, Hatice Selen Kanar, Şaban Şimşek. COVID-19 Pandemic and the Eye. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 56-61

Corresponding Author: Ayşegül Penbe, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale