ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
A Rare Cause of Lung Metastasis - Glioblastoma Multiforme [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 203-205 | DOI: 10.14744/scie.2018.36035

A Rare Cause of Lung Metastasis - Glioblastoma Multiforme

Gizem Türkeş, Elif Torun Parmaksız, Nesrin Kıral, Coşkun Doğan, Seda Beyhan Sağmen, Ali Fidan, Sevda Cömert
Department of Chest Diseases, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Glioblastoma multiforme (GBM), comprised of astrocytes, is the most common brain tumor of the central nervous system. Although extracranial metastasis of GBM is very rare (<2%), when it occurs, the lungs are the most common site. Presently described are the cases of 2 male patients, aged 55 and 69 years, who were ultimately diagnosed with pulmonary metastasis of GBM. A lesion that appears to be a primary malignancy on lung imaging may, in fact, be a metastasis. Treatment of the primary malignancy can lead to regression. A detailed anamnesis, evaluation of accompanying diseases, and a pathological diagnosis are of vital importance.

Keywords: Glioblastoma multiforme, lung cancer; lung metastasis.

Nadir Görülen Bir Akciğer Metastazı - Glioblastoma Multiforme

Gizem Türkeş, Elif Torun Parmaksız, Nesrin Kıral, Coşkun Doğan, Seda Beyhan Sağmen, Ali Fidan, Sevda Cömert
Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Glioblastoma multiforme (GBM) astrositlerden köken alan ve merkezi sinir sisteminin en sık görülen beyin tümörüdür. GBM’nin ekstrakraniyal metastazları oldukça nadir görülmekle birlikte (<%2) metastaz yaptığı yerlerin başında akciğer gelir. Bu olgularda akciğerde primer akciğer karsinomu düşündürür. Bu yazıda kitle saptanan ve GBM’nin akciğer metastazı olarak tanı alan 55 ve 69 yaşında iki erkek hasta sunuldu. Akciğer görüntülemesinde primer maligniteyi düşündüren lezyonlar metastaz tanısı alabilmekte ve primer malignitenin tedavisi ile regrese olabilmektedir. Bu nedenle ayrıntılı anamnez, eşlik eden hastalıkların değerlendirilmesi ve patolojik tanı hayati önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tanseri, akciğer metastazı; glioblastoma multiforme.

Gizem Türkeş, Elif Torun Parmaksız, Nesrin Kıral, Coşkun Doğan, Seda Beyhan Sağmen, Ali Fidan, Sevda Cömert. A Rare Cause of Lung Metastasis - Glioblastoma Multiforme. South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 203-205

Corresponding Author: Gizem Türkeş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale