ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Elizabethkingia Meningoseptica Bacteremia in a Child: A Case Report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 448-450 | DOI: 10.14744/scie.2022.25428

Elizabethkingia Meningoseptica Bacteremia in a Child: A Case Report

Alara Altıntaş1, Ceren Çetin2, Ufuk Yükselmiş3, Ayşe Karaaslan2, Serap Demir Tekol4, Yasemin Akın3
1Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Infection Diseas, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pediatric, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Microbiology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

Elizabethkingia meningoseptica is a Gram-negative bacteria which can cause rare but severe infections in humans. Here, we report a case of sepsis due to E. meningoseptica in an immunocompetent pediatric patient. While a 32-month-old girl with a diagnosis of cerebral palsy was being followed in the pediatric intensive care unit, fever and general condition disorder developed. Laboratory results showed white blood cell count: 18600/mm³, hemoglobin level: 9.0 g/dl, platelet count: 186000/mm3, and C-reactive protein level: 17.5 mg/L (0–5 mg/L). Clinical sepsis was suspected and empirical treatment of vancomycin (60 mg/kg/24 h: Q6 h) and cefepime (150 mg/kg/24 h: Q8 h) was started. However, blood culture resulted as E. meningoseptica which was susceptible to trimethoprim/sulfamethoxazole and ciprofloxacin. The patient was successfully treated with trimethoprim/sulfamethoxazole plus ciprofloxacin for 14 days.

Keywords: Bacteremia, Elizabethkingia meningoseptica; pediatri.

Çocuk Hastada Gelişen Elizabethkingia Meningoseptica Bakteriyemisi: Olgu Sunumu

Alara Altıntaş1, Ceren Çetin2, Ufuk Yükselmiş3, Ayşe Karaaslan2, Serap Demir Tekol4, Yasemin Akın3
1Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İstanbul
2Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi,Çocuk Enfeksiyon Kliniği;İstanbul
3Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği;İstanbul
4Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği,İstanbul

Elizabethkingia meningoseptica, insanlarda nadir fakat ciddi enfeksiyonlara neden olabilen gram negatif bir bakteridir. Burada immünkompetan bir çocuk hastada Elizabethkingia meningoseptica’ya bağlı sepsis olgusunu sunuyoruz. Otuz iki aylık kız çocuğu serebral palsi tanısıyla çocuk yoğun bakım ünitesinde takip edilirken ateş ve genel durum bozukluğu gelişiyor. Laboratuvar sonuçları, 18600/mm³ beyaz kan hücresi (WBC) sayısı, 9.0 g/dl hemoglobin seviyesi, 186000/mm3 trombosit sayısı, 17.5 mg/L (0–5 mg/L) C-reaktif protein seviyeleri gösterdi. Klinik sepsis şüphesi ile vankomisin (60 mg/kg/24h: Q6h) ve sefepim (150 mg/kg/24h: Q8h) ampirik tedavisine başlandı. Kan kültüründe trimetoprim// Sülfametoksazol ve siprofloksasine duyarlı Elizabethkingia meningoseptica olarak sonuçlanmıştır. Hasta trimetoprim//Sülfametoksazol artı siprofloksasin ile 14 gün başarıyla tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyemi, Elizabethkingia meningoseptica; pediatri.

Alara Altıntaş, Ceren Çetin, Ufuk Yükselmiş, Ayşe Karaaslan, Serap Demir Tekol, Yasemin Akın. Elizabethkingia Meningoseptica Bacteremia in a Child: A Case Report. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 448-450

Corresponding Author: Yasemin Akın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale