ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Overview of Elderly Patients and Comorbidities in COVID-19 Pandemic [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 86-89 | DOI: 10.14744/scie.2020.08860

Overview of Elderly Patients and Comorbidities in COVID-19 Pandemic

Seydahmet Akın, Banu Böyük, Özcan Keskin
Kartal Dr Lütfi Kirdar City Hospital, İnternal Medicine Clinic,İstanbul

Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the causative agent of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), is taking the globe by storm, approaching 7,637,288 confirmed cases and over 424,758 deaths as of June 12, 2020. Although this highly contagious infection is mild or asymptomatic in 80% of cases, 3.5% mortality develops in cases requiring hospitalization. There is no specific treatment or vaccine yet. Mortality is generally not observed in the young population. Men, people over the age of 50, people with comorbidity such as hypertension, heart disease, diabetes, malignancy, chronic obstructive pulmonary disease, kidney disease are sensitive groups for COVID-19. In countries where the population is old and do not be quick enough to take precautions, pandemic caused severe losses. Considering that hypertension and diabetes kidney disease increase with age, it is a natural result that the elderly and those with additional disease are affected more in the pandemic. Taking isolation precautions early for this group is very important in primary prevention. Taking the precautions early for the elderly group has an important role in improving the mortality results of our country so far.

Keywords: Comorbidity, COVID-19; elderly patients; mortality; pandemic.

COVID-19 Pandemisinde Yaşlı Hastalar ve Komorbiditelerine Genel Bir Bakış

Seydahmet Akın, Banu Böyük, Özcan Keskin
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

“Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” etkeni olan “Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” virüsü, 12 Haziran 2020 tarihi itibariyle 7.637.288 onaylanmış olguya ve 424.758’den fazla ölüme neden olarak dünyayı etkisi altına almıştır. Oldukça bulaşıcı olan bu enfeksiyon %80 olguda hafif ya da asemptomatik geçse de hastaneye yatış gerektiren olgularda %3.5 oranında mortalite gelişmektedir. Henüz spesifik bir tedavisi veya aşısı yoktur. Genç popülasyonda genellikle mortalite gözlenmemektedir. Erkekler, 50 yaşın üstünde olan kişiler, hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, malignite, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, böbrek hastalığı gibi komorbiditesi olan kişiler COVID-19 açısından hassas gruplardır. Nüfusu yaşlı olan ve önlem almakta yeterince hızlı davranmayan ülkelerde pandemi çok ağır kayıplara yol açmıştır. Ek hastalıklardan hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalığının yaşla artış gösterdiği de düşünülürse, yaşlı ve ek hastalığı olanların salgında çok daha fazla etkilenmeleri doğal bir sonuçtur. Bu gruba yönelik izolasyon önlemlerinin erken alınması primer korunmada çok önemlidir. Ülkemiz mortalite sonuçlarının şu ana kadar daha iyi olmasında yaşlı gruba ait önlemlerin erken alınmasının rolü çok büyüktür.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, komorbidite; mortalite; pandemi; yaşlı hastalar.

Seydahmet Akın, Banu Böyük, Özcan Keskin. Overview of Elderly Patients and Comorbidities in COVID-19 Pandemic. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 86-89

Corresponding Author: Seydahmet Akın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale