ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Nursing Care of the Individual with Flame Burn According to the Nursing Model Based on Daily Living Activities of Roper, Logan and Tierney [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-04809 | DOI: 10.14744/scie.2020.04809

Nursing Care of the Individual with Flame Burn According to the Nursing Model Based on Daily Living Activities of Roper, Logan and Tierney

Deniz Orhan1, Ayşe Kabuk2, Handan Aktaş1, Ugur Sarıyıldırım1, Merdiye Şendir2, Gaye Filinte1, Tuna Gümüş1
1University Of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training And Research Hospital
2University Of Health Sciences Turkey, Faculty Of Hamidiye Nursing

Burn victims consist a wide range of industrial accidents.The trauma arose from industrial burn accidents bring forth disability or even death. Not only the victim but also the family suffer from this situation. It is thought that the Nursing Model, which consists of five items (life time, daily life activities, factors those affecting daily life activities, independency-dependency system, individuality in life), collects data about the individual patient and apply it in a systematic direction with a holistic approach. The aim of this study is how to take care of the patients, those suffered from burn injury as a result of an industrial accident in accordance to the Nursing Model based on the daily life activities of Roper-Logan and Tierney.

Keywords: burn, nursing care, model

Roper, Logan, Tierney'in Günlük Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli Doğrultusunda Alev Yanığı Olan Bireyin Bakımı

Deniz Orhan1, Ayşe Kabuk2, Handan Aktaş1, Ugur Sarıyıldırım1, Merdiye Şendir2, Gaye Filinte1, Tuna Gümüş1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi̇ Kırdar Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi

Yanma iş kazalarının nedenleri arasında geniş bir yer tutmaktadır. İş kazaları sonucu ortaya çıkan yanık travması ölüm ya da sakatlıkla ile sonuçlanarak bireyin ve ailesinin yaşam biçimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Beş öğeden oluşan (Yaşam süresi, günlük yaşam aktiviteleri, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen faktörler, bağımsızlık-bağımlılık dizgesi, yaşamda bireysellik) Roper, Logan ve Tierney'in günlük yaşam aktivitelerine dayalı Hemşirelik Modelinin hasta birey hakkında sistematik doğrultuda veri toplayarak bütüncül bakım verilmesini sağladığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı iş kazası sonucu yanık yaralanması oluşan hastanın Roper, Logan ve Tierney’in günlük yaşam aktivitelerine dayalı Hemşirelik Modeli doğrultusunda bakım sürecini ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: yanık, hemşirelik bakımı, modelCorresponding Author: Ayşe Kabuk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale