ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Isolated Fallopian Tube Torsion with a Paratubal Cyst Treated with Laparoscopic Approach in the Third Trimester of Pregnancy: A Case Report and Literature Review [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 289-294 | DOI: 10.14744/scie.2023.02350

Isolated Fallopian Tube Torsion with a Paratubal Cyst Treated with Laparoscopic Approach in the Third Trimester of Pregnancy: A Case Report and Literature Review

Emine Eda Akalın1, Münip Akalın2, Hilal Levent3, Tolga Taşçı1
1Department of Obstetrics and Gynaecology, Bahcesehir University School of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of Perinatology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Bahcesehir University School of Medicine, İstanbul, Türkiye

A 29-year-old primigravid pregnant women was admitted to our tertiary center with complaints of abdominal pain, nausea, and vomiting at the 29 weeks of gestation. Ultrasonography revealed a 6 cm diameter cystic mass in the right adnexa, and there was a high suspicion of adnexal torsion. On magnetic resonance imaging, the right ovary appeared normal and there was a 6 cm cystic mass adjacent to the right ovary, and the findings supported isolated fallopian tube torsion. Emergency laparoscopy revealed that the right fallopian tube and paratubal cyst were torsioned by 720°, and the fallopian tube was necrotic. This torsion did not include the ovary. Since the color tone of the fallopian tube did not recover after detorsion, the right salpingectomy was performed. After the patient was discharged, routine obstetric follow-ups were continued and 3375 g male infant was delivered by cesarean section at 39 weeks of gestation.

Keywords: Adnexal torsion, isolated tubal torsion, laparoscopy, pregnancy; third trimester.

Gebeliğin Üçüncü Trimesterinde Laparoskopik Yaklaşımla Tedavi Edilen Paratubal Kist ile Birlikte İzole Fallop Tüpü Torsiyonu: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

Emine Eda Akalın1, Münip Akalın2, Hilal Levent3, Tolga Taşçı1
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Istanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Bilim Dalı, Istanbul
3Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Istanbul

Yirmi dokuz yaşında ilk gebeliği olan hasta 29. gebelik haftasında karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile üçüncü basamak merkezimize başvurdu. Ultrasonografide sağ adnekste 6 cm çapında kistik kitle saptandı ve adneksiyel torsiyon şüphesi mevcuttu. Manyetik rezonans görüntülemede sağ over normal görünümdeydi. Sağ over komşuluğunda 6 cm boyutunda kistik kitle mevcuttu ve bulgular izole fallop tüpü torsiyonunu destekler nitelikteydi. Acil laparoskopide sağ fallop tüpü ve paratubal kistin 720 derece torsiyone olduğu ve fallop tüpünün nekrotik olduğu görüldü. Torsiyon sağ overi içermiyordu. Detorsiyon sonrası fallop tüpünün renk tonu düzelmediği için sağ salpinjektomi yapıldı. Hasta taburcu edildikten sonra rutin obstetrik takiplerine devam edildi ve 39. gebelik haftasında sezaryen ile 3375 gr erkek bebek doğurtuldu.

Anahtar Kelimeler: Adneksiyel torsiyon, izole tubal torsiyon, laparoskopi, gebelik; üçüncü trimester.

Emine Eda Akalın, Münip Akalın, Hilal Levent, Tolga Taşçı. Isolated Fallopian Tube Torsion with a Paratubal Cyst Treated with Laparoscopic Approach in the Third Trimester of Pregnancy: A Case Report and Literature Review. South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 289-294

Corresponding Author: Münip Akalın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale