ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SARS-CoV-2: Transmission and Prevention [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 1-7 | DOI: 10.14744/scie.2020.00378

SARS-CoV-2: Transmission and Prevention

Ayşe Batırel
Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kartal City Hospital, Istanbul,Turkey

The pandemic “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” is an urgent and very significant public health problem caused by Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). On January 30th, 2020, the World Health Organization declared COVID-19 as an international alarming emergency, and in March 2020 began to characterize it as a global epidemic (i.e. pandemic) to highlight the seriousness
of the situation and encourage everyone to take action. SARS-CoV-2 can be transmitted by both direct contact (droplets and person-to person)
and indirect contact (through contaminated objects and air). Transmission through droplets occurs by direct inhalation of the droplets scattered from the respiratory tract of the sick person; while transmission by contact occurs by touching the mouth, nose, and eyes with hands which had been contaminated with the virus after contact with the surfaces that are contaminated by droplets. It is very important to be protected from this infection, which has no proven effective treatment or vaccine, to obtain correct information and to avoid false information in preventing the disease and combating the pandemic.

Keywords: COVID-19, prevention, SARS-CoV-2; transmission.

SARS-CoV-2: Bulaşma ve Korunma

Ayşe Batırel
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Pandemiye yol açan “Coronavirus Disease-19 (COVID-19)”, “Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”nin etken olduğu, acil ve çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. 30 Ocak 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19’un uluslararası endişe verici bir acil durum olduğunu ilan etmiş ve Mart 2020 tarihinde durumun ciddiyetini vurgulamak ve herkesi önlem almaya teşvik etmek için bir küresel salgın olarak nitelendirmeye başlamıştır. SARS-CoV-2 hem direkt temasla (damlacık ve insandan insana) hem de dolaylı temasla (kontamine nesneler ve hava yoluyla) bulaşabilir. Damlacık yoluyla bulaşma, hasta kişinin solunum yollarından saçılan damlacıkların direkt solunmasıyla; temas yoluyla bulaşma ise, damlacıkların bulaştığı yüzeylerle temas sonrası virüsle kontamine ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmayla gerçekleşir. Henüz etkinliği kanıtlanmış kesin bir tedavisi ve aşısı olmayan bu enfeksiyondan korunmak, hastalıktan korunmada ve salgınla mücadelede doğru bilgilere ulaşmak ve yanlış bilgiden uzak durmak çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bulaşma, COVID-19, korunma; SARS-CoV-2.

Ayşe Batırel. SARS-CoV-2: Transmission and Prevention. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 1-7

Corresponding Author: Ayşe Batırel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale