ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Mıvacurıum Induced Prolonged Neuromuscular Block [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 101-103

Mıvacurıum Induced Prolonged Neuromuscular Block

Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Gülten Arslan, Hüslü Süslü, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Mivacurium is a short-acting nondepolarizing neuromuscular blocking agent hydrolyzed by plasma cholinesterase. We present a case of unexpected prolonged neuromuscular blockade in a woman with previously undiagnosed plasma cholinesterase deficiency. A 28-year-old female patient without personal or family history suggestive of anaesthetic problems was admitted to our hospital for bronchoscopy. Anesthesia induction was performed with propofol (2 mg.kg-1) and maintained with propofol infusion (2 mg.kg.h-1) and 100% oxygen. Single dose of mivacurium (0.2 mg.kg-1) was used as neuromuscular blocker. The operation lasted for 15 minutes. But, she did not recover as quickly as expected from the anaesthetic effect of the agent. She had prolonged neuromuscular blockade. The patient was kept ventilated mechanically and sedated in the intensive care unit because she could not attain adequate muscle power 40 minutes after termination of anaesthesia. The muscular paralysis persisted for 4 hours after the single bolus dose of mivacurium. Later, it was shown that the patient had a pseudocholinesterase deficiency, and this was determined to be a congenital condition. Pseudocholinesterase deficiency is an uncommon occurrence but should always be highly suspected in cases of prolonged paralysis following the administration of a short-acting muscle relaxant. In such patients; the use of a nerve stimulator is recommended whenever muscle relaxants are used, and muscle relaxants should be used only when facilities for prolonged ventilation are available.

Keywords: Pseudocholinesterase, neuromuscular blocking agents; mivacurium.

Mivakuryum Sonrası Gelişen Uzamış Nöromusküler Blok

Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Gülten Arslan, Hüslü Süslü, Zuhal Arıkan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

Mivakuryum, plazma kolinesterazı tarafından hidrolize edilen kısa etkili nöromusküler bloker bir ajandır. Bu yazıda daha önce tanısı konulmamış, plazma kolinesteraz eksikliği olan bir kadın hastada beklenmedik şekilde gelişen uzamış nöromüsküler blok olgusunu sunduk. Özgeçmişinde veya aile öyküsünde anestezik sorunu bulunmayan 28 yaşındaki kadın hasta, bronkoskopi yapılmak üzere hastanemize yatırıldı. Anestezi indüksiyonu propofol (2 mg.kg-1), anestezi idamesi ise propofol infüzyonu (2 mg.kg sa-1) ve %100 oksijen ile sağlandı. Nöromusküler bloker olarak tek doz mivakuryum (0.2 mg.kg-1) kullanıldı. Girişim 15 dk sürdü. Ancak, hasta anestezi etkisinden beklendiği kadar çabuk derlenmedi; hastada uzamış nöromüsküler blok gelişti. Hasta, anestezinin sonlanmasından 40 dk geçtiği halde yeterli kas gücüne ulaşamadığı için yoğun bakım servisine alınarak mekanik ventilasyon ve sedasyon uygulandı. Tek doz mivakuryum uygulanmasından sonra 4 saat süreyle kas paralizisi devam etti. Hastada daha sonra psödokolinesteraz yetmezliği olduğu ve bunun doğuştan bir durum olduğu saptandı. Psödokolinesteraz yetmezliği, sık görülmemekle birlikte, kısa etkili kas gevşetici kullanılmasından sonra uzamış paralizi olgularında akla getirilmelidir. Böyle hastalarda, kas gevşetici kullanılan durumlarda sinir stimülatörü mutlaka kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Psödokolinesteraz, nöromusküler bloker ilaçlar; mivakuryum.

Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Gülten Arslan, Hüslü Süslü, Zuhal Arıkan. Mıvacurıum Induced Prolonged Neuromuscular Block. South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 101-103

Corresponding Author: Hakan Erkal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale