ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
THE EVALUATION OF SOME CLINICAL SITUATIONS IN THE CASES OF ABRUPTIO PLACENTAE [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1999; 10(1): 728-732

THE EVALUATION OF SOME CLINICAL SITUATIONS IN THE CASES OF ABRUPTIO PLACENTAE

Ramazan Dansuk1, Bülent Kars1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Abruptio placentae, about which the exact mechanism is unknown, has a very important clinical entity by the complications it causes. It is responsible from one third of the antepartum bleedings. It is also responsible from the vast majority of the perinatal mortality. In these 118 cases, we searched for the maternal and fetal complications. We also searched the relation between age, parity and hypertension with abruptio placentae; and also searched the relation between neonatal weight, gestational weeks and the route of delivery with the perinatal mortality rate.

Keywords: ABRUPTIO PLACENTAE, PERINATAL MORTALITY

ABRUPTİO PLACENTAE OLGULARINDA BAZI KLİNİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ramazan Dansuk1, Bülent Kars1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Abruptio placentae, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen fakat yol açtığı komplikasyonlar yönünden önemli bir klinik antitedir. Tüm antepartum kanamaların üçte birinden ve perinatal mortalitenin önemli bir kısmından sorumludur. 118 vakalık serimizde anne ve bebekle ilgili komplikasyonlan irdeledik. Yaş, parite ve hipertansiyonun abruptio placentae ile ilgisini ve bebek ağırlığı,gebelik haftasının,doğum şeklinin perinatal mortalite ile olan bağlantısını araştırdık.

Anahtar Kelimeler: ABRUPTİO PLACENTAE, PERİNATAL MORTALİTE

Ramazan Dansuk, Bülent Kars. THE EVALUATION OF SOME CLINICAL SITUATIONS IN THE CASES OF ABRUPTIO PLACENTAE. South Clin Ist Euras. 1999; 10(1): 728-732
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale