ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
PEDIATRIC EYE SURGERY: RETROSPECTIVE EVALUATION OF LARYNGEAL MASK INSERTION IN 575 CASES [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(1): 18-20

PEDIATRIC EYE SURGERY: RETROSPECTIVE EVALUATION OF LARYNGEAL MASK INSERTION IN 575 CASES

Hakan Erkal1, Yaman Özyurt1, Güften Arslan1, Tamer Kuzucuoğlu1, Feriha Temizel1, Zuhal Arıkan1
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

This study was performed to investigate airway complications related to laryngeal mask (LM) use in a selected group of pediatric patients undergoing ophthalmic surgery. Five hundred seventy five pediatric patients were enrolled during 3-year period, of the 912 patients who underwent general anesthesia, 575 patient (63%) airways were managed with the LM. There were 271 males and 304 females. The age ranges was 1 month to 12 years (average 6.2 years), they weighted between 2.5 kg and 42 kg (mean 11 kg). The LM was easily inserted in 568 patients (98.8%), on the first attempt in 490 (85.2%) and on the second attempt in 51 (8.9%) patients. In 27 patients (4.7%) LM was successfully inserted on the third attempt. In seven patients (1.2%) LM could not be inserted with three attempts and tracheal intubation was performed. A total of 41 critical incidents were related to airway management. Laryngospasm was recorded in 5 (12.9%) patients, bucking occurred in 5 (12.9%) patients. Breath-holding in 8 (19.5%) patients and coughing in 12 (29.3%) patients were noted. LM can be regarded as a safe product for airway maintenance during pediatric ophthalmic surgeries with a stable circulation and few complications.

Keywords: GENERAL ANESTHESIA, PEDIATRY, EYE SURGERY, LARYNGEAL MASK, COMPLICATION

PEDİATRİK GÖZ CERRAHİSİ: LARİNGEAL MASKE UYGULAMASININ 575 OLGUDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakan Erkal1, Yaman Özyurt1, Güften Arslan1, Tamer Kuzucuoğlu1, Feriha Temizel1, Zuhal Arıkan1
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Ocak 2001-Ocak 2004 tarihleri arasında, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Ameliyathanesi'nde, Göz Kliniği tarafından elektif olarak öpere edilen pediatrik göz olguları retrospektif olarak değerlendirildi. Üç yıllık süre boyunca 912 olguya genel anestezi uygulandığı, 575 (%63) olguya hava yolu sağlanması amacıyla laringeal maske (LM) uygulandığı saptandı. Olguların 271 'inin (%47.1) erkek, 304'ünıin (%52.9) kız olduğu saptandı. Yaş aralığının l ay-12 yıl (ortalama 6.2 yıl) arasında değiştiği, vücut ağırlığının 2.5-42 (ortalama 11) kg olduğu saptandı. LM yerleştirme başarımız %98.8 olarak bulundu. LM'nin 490 (%85.2) olguda ilk denemede, 51 (%8.9) olguda ikinci denemede ve 27 (%4.7) olguda üçüncü denemede yerleştirildiği saptandı. Yedi olguda (% 1.2), üç denemeye rağmen LM'nin yerleştirilemediği ve trakeal entübasyon gerçekleştirildiği saptandı. Hava yolu ile ilgili olarak gelişen komplikasyonların incelenmesi sonucunda 12 (%29.3) olguda öksürük, 8 (%19.5) olguda mide havalanması, 8 (%19.5) olguda nefes tutma, 5 (%12.9) olguda laringospazm, 5 (%12.9) olguda katlanma ve 3 (%7.3) olguda hıçkırık geliştiği saptandı. LM'nin, uygun pediatrik göz cerrahisi olgularında hava yolu idamesinde güvenli ve minimal komplikasyon ile kullanılabileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: GENEL ANESTEZİ, PEDİATRİ, GÖZ CERRAHİSİ, LARİNGEAL MASKE, KOMPLİKASYON

Hakan Erkal, Yaman Özyurt, Güften Arslan, Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel, Zuhal Arıkan. PEDIATRIC EYE SURGERY: RETROSPECTIVE EVALUATION OF LARYNGEAL MASK INSERTION IN 575 CASES. South Clin Ist Euras. 2004; 15(1): 18-20
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale