ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
THE VALUE OF TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY IN MONITORING PROSTATE CANCER [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1991; 2(3): 231-232

THE VALUE OF TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY IN MONITORING PROSTATE CANCER

Deniz Ersev1, Uğur Kuyumcuoğlu1, Nevzat Gürmen1, Atıf Akdaş1
Kartal Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul

The value of transrectal ultrasonography (TRUS) in monitoring the response of prostate cancer to therapy was investigated in this study. Twenty-five patients with biopsy proven prostatic cancer were enrolled in the study. The follow-up period after appropriate therapy changed between 12 and 36 months. The correlation of TRUS with digital rectal examination, clinical course, prostatic acid phosphatase and prostate specific antigen was 60, 80, 64 and 72 %, respectively. It was concluded that TRUS is one of the methods which can be used in monitoring prostate cancer


TRANSREKTAL ULTRASONOGRAFİNİN PROSTAT KANSERİNİN İZLEMİNDEKİ YERİ

Deniz Ersev1, Uğur Kuyumcuoğlu1, Nevzat Gürmen1, Atıf Akdaş1
Kartal Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul

Bu çalışmada, transrektal ultrasonografi (TRUS)'nin prostat kanseri (PCa)'nin tedaviye cevabını izlemedeki yeri araştırılmıştır. Çalışma kapsamına, histopatolojik olarak PCa olduğu saptanan ve uygun tedaviden sonraki izlemleri 12 ile 36 ay arasında değişen 25 hasta alınmıştır. TRUS'daki değişikliklerin diğer izlem metodları ile olan uyumu araştırılmış ve rektal tuşe ile % 60, klinik gidiş İle % 80, prostatik asit fosfataz (PAP) ile % 64, prostat spesifik antijen(PSA) ile % 72 oranında uyum gösterdiği saptanmıştır. Elde edilen verilere göre TRUS'nin PCa izleminde kullanılabilecek önemli metotlardan biri olduğu sonucuna varılmıştır.


Deniz Ersev, Uğur Kuyumcuoğlu, Nevzat Gürmen, Atıf Akdaş. THE VALUE OF TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY IN MONITORING PROSTATE CANCER. South Clin Ist Euras. 1991; 2(3): 231-232
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale