ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
PANCREATICODUODENECTOMY PERFORMED FOR PANCREATICO-DUODENAL INJURY [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(4): 503-505

PANCREATICODUODENECTOMY PERFORMED FOR PANCREATICO-DUODENAL INJURY

Zeki Memiş1, Necmi Kurt1, Yıldırım Gülhan1, Mehmet Yıldırım1, Kemal Kasar1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği

Combined pancreas and duodenum injuries are the most serious lesions in the gastrointestinal system. If injuries involve duodenum, ampulla Vateri and head of the pancreas all together, pancreaticoduodenectomy can be performed. In this report, we discuss the case in the view of the literature and suggest that, if performed carefully, complications of pancreaticoduodenectomy would be minimal and the operation be well-tolerated by the patient.


PANKREAS VE DUODENUM YARALANMASI NEDENİYLE YAPILAN PANKREATİKODUODENEKTOMİ

Zeki Memiş1, Necmi Kurt1, Yıldırım Gülhan1, Mehmet Yıldırım1, Kemal Kasar1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği

Kombine pankreas ve duodenum yaralanmaları gastrointestinal sistemin en ciddi lezyonlarıdır. Pankreas başı yaralanmalarıyla birlikte duodenum ve ampulla Vateri yaralanmalarında pankreatikoduodenektomi yapılmaktadır. Pankreatikoduodenektominin dikkatli bir şekilde yapıldığında komplikasyonlarının minimal olduğunu, hasta tarafından iyi bir şekilde tolere edildiğini vurgulamak amacı ile bir olgumuzu literatür ışığında tartıştık.


Zeki Memiş, Necmi Kurt, Yıldırım Gülhan, Mehmet Yıldırım, Kemal Kasar, Mustafa Gülmen. PANCREATICODUODENECTOMY PERFORMED FOR PANCREATICO-DUODENAL INJURY. South Clin Ist Euras. 1994; 5(4): 503-505
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale