ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
THE VALUE OF ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF THE POPLITEAL CYSTS [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1992; 3(1): 282-285

THE VALUE OF ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF THE POPLITEAL CYSTS

Murat Üzel1, Muzaffer Yıldız1, Sırrı Aksu1, Ayhan Baran1, Nevzat Aydoğdu1, Mustafa Çetin1, Ekmel Yorgancıgil1
Kartal Devlet Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Ultrasonography is reliable, noninvasive, rapidly performed, readily accepted by patients, uses no ionizing radiation and relatively inexpensive diagnostic imaging system compared to any of the others. It is widely used in the diagnosis of the musculoskeletal pathology. The use of the ultrasonography for evaluation of various swellings in the popliteal space gained early acceptance. it has particular importance in the differantial diagnosis of the pathologic conditions in this area so that in the lower extremity, is used most frequently in the evaluation of popliteal cysts and popliteal aneurysms. We reviewed the application of ultrasonography for the evaluation of the popliteal cysts in our study on 8 patients between the years 1990-1991 in the 2nd clinic of orthopaedics and traumatology of Kartal State Hospital. On this subject, it was observed that the ultrasonography is very efficicaus and preferable in differantial diagnosis and treatment of the popliteal cysts.


POPLİTEAL KİSTLERİN İNCELENMESİNDE ULTRASONOGRAFİNİN DEĞERİ

Murat Üzel1, Muzaffer Yıldız1, Sırrı Aksu1, Ayhan Baran1, Nevzat Aydoğdu1, Mustafa Çetin1, Ekmel Yorgancıgil1
Kartal Devlet Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Ultrasonografi güvenilir, invaziv olmayan, çabuk yapılabilen, hastalar tarafından kolayca kabul edilen iyonize edici ışın kullanılmayan, etkili ve diğer herhangi bir görüntüleme sistemi ile karşılaştırıldığında pahalı olmayan bir görüntüleme sistemidir. Kas - iskelet sistemine ait patolojilerin tanısında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ultrasonografinin popliteal mesafedeki şişliklerin değerlendirilmesinde kullanılması erken tanıya yardımcı olmaktadır. Alt ekstremitede popliteal kistler ve popliteal arter anevrizmalarının ayırıcı tanısında özellikle yararlanılmaktadır. 1990-1991 yılları arasında Kartal Devlet Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'ne başvuran 8 hasta ile ilgili bu çalışmada popliteal kistlerin değerlendirilmesinde ultrasonografinin uygulanışını gözden geçirdik. Bu konuda da Ultrasonografinin, ayırıcı tanı ve tedavide oldukça etkili ve tercih edilebilecek bir yöntem olduğu gözlendi.


Murat Üzel, Muzaffer Yıldız, Sırrı Aksu, Ayhan Baran, Nevzat Aydoğdu, Mustafa Çetin, Ekmel Yorgancıgil. THE VALUE OF ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF THE POPLITEAL CYSTS. South Clin Ist Euras. 1992; 3(1): 282-285
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale