ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Tip-apex distance measurements in patients with intertrochanteric femur fractures who have been treated with 135° dynamic hip screw and impact on outcomes [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 19-24 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.82687

Tip-apex distance measurements in patients with intertrochanteric femur fractures who have been treated with 135° dynamic hip screw and impact on outcomes

Kubilay Beng1, Osman Lapçın1, Sami Sökücü1, Gökhan Özkazanlı2, Yavuz Kabukçuoğlu1, Atilla Sancar Parmaksızoğlu3
1Metin Sabancı Baltalimani Bone Disease Training and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul, Turkey
2Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul, Turkey
3Taksim Training and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: We measured tip-apex distance (TAD) in patients with intertrochanteric femur fracture who were treated surgically with 135° dynamic hip screw. We evaluated whether TAD is an appropriate measurement to determine the risk of cut-out.
METHODS: 110 patients (55 females, 55 males) who were treated between 2000-2005 were included in this study. The mean age of the patients during operation was 69. Twenty of these fractures (18%) were stable, and 90 (82%) were unstable.
RESULTS: According to Kyle classification; there were 1 type 1, 19 type 2, 85 type 3, 5 type 4 fractures. The mean age of the patients in whom cut out of the screw was observed was 79. All of these patients had unstable intertrochanteric fracture (Kyle type 3). The TAD averaged 21.9 mm. In the 3 femoral heads from which the screw had cut-out, TAD averaged 36.08 mm. None of the screws with an averaged TAD of 21.9 or less were cut-out.
CONCLUSION: With use of TAD, both the location and depth of penetration of the screw are taken into account. However, TAD is not a unique predicting measurement. The stability of the fracture and placement of the screw in the femoral head are important factors in the results.

Keywords: Dinamic hip screw, intertrochanteric femur fracture/surgery, tip-apex distance

135° dinamik kalça çivisi ile tedavi edilen intertrokanterik femur kırıklarında tip-apeks mesafesi ölçümleri ve sonuçlara etkisi

Kubilay Beng1, Osman Lapçın1, Sami Sökücü1, Gökhan Özkazanlı2, Yavuz Kabukçuoğlu1, Atilla Sancar Parmaksızoğlu3
1Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: İntertrokanterik femur kırığı (İTFK) nedeniyle 135°’lik dinamik kalça çivisi ile tedavi ettiğimiz hastalarda tip-apeks mesafesinin (TAD) ölçülerek sonuçlara etkisinin ve TAD değerinin sıyrılma oranlarını saptamada anlamlı bir tahmini değer olup olmadığının araştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: 2000-2005 yılları arasında tedavi edilen 110 hasta (55 kadın, 55 erkek) araştırmaya alındı. Hastaların yaş ortalaması 69 idi. Kırıkların 20’si (%18) stabil, 90’ı (%82) instabil olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Kyle sınıflamasına göre 1 tip 1, 19 tip2, 85 tip3, 5 tip4 kırık saptandı. Sıyrılma görülen hastaların yaş ortalaması 79 idi. Hepsinin kırıkları instabil kırıktı (Kyle tip 3). Tüm hastaların ortalama TAD değeri 21.9 mm bulundu. Hastalardan 3’ünde (%2.7) sıyrılma saptandı. Bu hastaların ortalama TAD değeri 36.08 idi. Bu değerin altındaki hiçbir hastada sıyrılma görülmedi.
SONUÇ: TAD değerinin hem çivinin konumu hem de derinliğini hesaba kattığı, böylece tek bir değer elde edildiği ve bu değerin daha önemli bir tahmini değer olduğu saptandı. Bununla beraber yine de tek belirteç olmadığı, bu değerle beraber kırığın stabil olması ve çivinin baş içindeki yerleşimi önemli bulundu.

Anahtar Kelimeler: Dinamik kalça çivisi, intertrokanterik femur kırığı/cerrahi, tip-apeks mesafesi

Kubilay Beng, Osman Lapçın, Sami Sökücü, Gökhan Özkazanlı, Yavuz Kabukçuoğlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu. Tip-apex distance measurements in patients with intertrochanteric femur fractures who have been treated with 135° dynamic hip screw and impact on outcomes. South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 19-24

Corresponding Author: Kubilay Beng, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale