ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
GUNSHOT WOUNDS OF INTRAABDOMINAL MAJOR VESSELS [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(4): 511-513

GUNSHOT WOUNDS OF INTRAABDOMINAL MAJOR VESSELS

Zeki Çavuşoğlu1, Turgay Erginel1, Aydın Özgül1, Kerem Erksoy1, Kahraman Onur1, Ergin Olcay1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

Intraabdominal organ and tissue gunshot wounds are commonly encountered. Small caliber bullets travelling at high speed can destroy a large amount of tissue because of their great energy. After such injuries a retroperitoneal hematoma may be a sign of lacerations at large vessels. We present a case report about injuries at common iliac vein and superior mesenteric artery due to a gunshot wound.


KARINİÇİ BÜYÜK DAMARLARIN ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI

Zeki Çavuşoğlu1, Turgay Erginel1, Aydın Özgül1, Kerem Erksoy1, Kahraman Onur1, Ergin Olcay1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

Ateşli silah yaralanmalarına bağlı karıniçi organ ve doku lezyonları, sık karşılaşılan olgulardandır. Küçük çaplı ve gidiş hızı yüksek kurşunlar, yüksek enerjileri nedeniyle, multipl yaralanmalara neden olur. Bu tür yaralanmalardan sonra ortaya çıkan retroperitoneal hematomlar bazen, büyük damarlardaki, ölümcül kanamalara yol açan lezyonlara bağlı olabilir. Bu yazımızda, ateşli silah yaralanması ile ortaya çıkan V.iliaca communis ve A.mesenterica superior lezyonlarını içeren bir olguyu sunduk.


Zeki Çavuşoğlu, Turgay Erginel, Aydın Özgül, Kerem Erksoy, Kahraman Onur, Ergin Olcay. GUNSHOT WOUNDS OF INTRAABDOMINAL MAJOR VESSELS. South Clin Ist Euras. 1994; 5(4): 511-513
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale