ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
THE EVALUATION OF ANTIHYPERTENSIVE EFFECT AND TOLERABILITY OF PERINDOPRIL [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(2): 464-466

THE EVALUATION OF ANTIHYPERTENSIVE EFFECT AND TOLERABILITY OF PERINDOPRIL

Koray Tuncer1, Birsel Kavaklı1, Ali Pilli1, Ali Yayla1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Perindopril, the angiotensin converting enzyme (ACE) inhibiting drug, was used on 51 patients (34 female, 17 male) for two months, the effectiveness and tolerance was evaluated. After two months of treatment patients in horizontal posture presented with decreased systolic and diastolic blood pressures by 21 mmHg (from 163.9±1.5 mmHg to 141±1 mmHg) and by 15 mmHg (from 102.8±0.4 mmHg to 87±0.4 mmHg) respectively. A daily dose of 4 or 8 mg of perindopril resulted in reduction of blood pressure to normal values in 92% of the patients. In two patients (3.8%), the treatment was discontinued due to excessive cough. Low incidence of side effects, high patient adaptation and an acceptable level of antihypertensive effects (even when used singly) were observed.


PERİNDOPRİL'İN ANTİHİPERTANSİF ETKİ VE KABUL EDİLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Koray Tuncer1, Birsel Kavaklı1, Ali Pilli1, Ali Yayla1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Anjiotensin konverting enzim (ACE) inhibitörü olan perindopril, 51 hastada (34 kadın, 17 erkek) iki ay süre ile kullanılmış, etkinlik ve kabul edilebilirliği değerlendirilmiştir. İki aylık tedavi sonunda yatar durumdaki sistolik kan basıncı ortalama 21 mmHg (163.9±1.5 mmHg'dan 141±1 mmHg'ya) ve diastolik kan basıncı ortalama 15 mmHg (102.8±0.4 mmHg'dan 87±0.4mm Hg'ya)kadar düşmüştür. Günde bir kez 4 mg ya da 8 mg perindopril, hastaların %92'sinde kan basıncını normal değerlere indirmiştir. İki hastada (%3.8) öksürük nedeni ile tedavi kesilmiştir. Perindopril ile yapılan bu çalışmada düşük yan etki insidansı, yüksek hasta uyumu ve tek başına antihipertansif etkinlik kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.


Koray Tuncer, Birsel Kavaklı, Ali Pilli, Ali Yayla. THE EVALUATION OF ANTIHYPERTENSIVE EFFECT AND TOLERABILITY OF PERINDOPRIL. South Clin Ist Euras. 1994; 5(2): 464-466
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale