ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
A Case of Extratesticular Lipoma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 242-244 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.74436

A Case of Extratesticular Lipoma

Nuri Havan1, Osman Köse2, Duygu Yegül1, Hakan Kefeli1
1Vakif Gureba Training And Research Hospital, Radiology Department, İstanbul, Turkey
2Vakif Gureba Training And Research Hospital, Urology Department, İstanbul, Turkey

Extratesticular lipoma is a rare benign mesenchymal tumor. A 35 year old patient was invoked with complaint of painless swelling in the scrotum. Ultrasound and magnetic resonance imaging was performed for diagnosis. After resection, the extratesticular lipoma was diagnosed histopathologically. We aim to present this rare case.

Keywords: Extratesticular lipoma, lipoma; scrotal mass.

Ekstratestiküler Lipom Olgusu

Nuri Havan1, Osman Köse2, Duygu Yegül1, Hakan Kefeli1
1Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü İstanbul
2Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü İstanbul

Ekstartestiküler lipom nadir görülen selim bir mezenkimal tümördür. Otuz beş yaşında hasta skrotumda ağrısız şişlik şikayeti ile başvurdu. Tanı amaçlı ultrason ve manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. Rezeksiyon sonrası histopatolojik tanısı ekstratestiküler lipom geldi. Nadir görülen bu olgumuzu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Ekstratestiküler lipom, lipom; skrotal kitle.

Nuri Havan, Osman Köse, Duygu Yegül, Hakan Kefeli. A Case of Extratesticular Lipoma. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 242-244

Corresponding Author: Nuri Havan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale