ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Microscopic polyangiitis: Case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2008; 19(3): 144-147

Microscopic polyangiitis: Case report

Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Gülşen Saraç, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Resarch Hospital, Department of Pulmonary Diseases, Isatanbul, Turkey

Microscopic polyangiitis is a systemic, nongranulomatous, small vessel disease involving the lung, kidney and skin. The disease is characterized by the presence of ANCA, crescentic glomerulonephritis, pulmonary capillaritis, and no immune deposits in the involved vessels. Some cases may present with alveolar hemorrhage. We reviewed the different features of microscopic polyangiitis due to our case who presented with gastrointestinal bleeding, hemoptysis and skin lesions.

Keywords: Gastrointestinal bleeding, hemoptysis, microscopic polyangiitis

Mikroskopik polianjiitis olgusu

Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Gülşen Saraç, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Mikroskopik polianjiitis sıklıkla akciğerleri, böbreği ve cildi tutan, sistemik, nongranülomatöz bir küçük damar hastalığıdır. ANCA pozitifliği, kresentik glomerülonefrit, pulmoner kapillerit ve biyopsilerde immündepozitlerin bulunmaması ile kendini gösterir. Olgular alveoler hemoraji ile presente olabilirler. Bu yazıda, hemoptizi,
gastrointestinal kanama ve cilt lezyonları ile seyreden olgu nedeniyle mikroskopik polianjiitisin özellikleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kanama, hemoptizi, mikroskopik polianjiitis

Sevda Şener Cömert, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Gülşen Saraç, Banu Salepçi, Benan Çağlayan. Microscopic polyangiitis: Case report. South Clin Ist Euras. 2008; 19(3): 144-147

Corresponding Author: Sevda Şener Cömert, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale