ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SPONTANEOUS INTRACRANIAL HYPOTENSION: CASE REPORT [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 98-99

SPONTANEOUS INTRACRANIAL HYPOTENSION: CASE REPORT

Murat Örten1, Himmet Dereci1, Orhan Yağız1, Çimen Kalender1, İlkay Yıldırım1, Aysel Tekesin1
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği

Spontaneous intracranial hypotension is characterized by low cerebrospinal fluid pressure and the prominent feature of the syndrome is orthostatic headache. Meningeal cerebrospinal fluid leakage is blamed at the etiology. It is a rare syndrome where the diffuse pachimeningeal gadolinium enhancement can be observed in the cranial magnetic resonance imaging studies.

Keywords: SPONTANEOUS INTRACRANIAL HYPOTENSION, CEREBROSPINAL FLUID, ORTHOSTATIC IFEADACHE

SPONTAN İNTRAKRANYAL HİPOTANSİYON: OLGU SUNUMU

Murat Örten1, Himmet Dereci1, Orhan Yağız1, Çimen Kalender1, İlkay Yıldırım1, Aysel Tekesin1
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği

Spontan intrakranyal hipotansiyon düşük beyin omurilik sıvısı basıncı ve buna bağlı oluşan ortostatik baş ağrısı ile karakterizedir. Biyolojisinden meningeal beyin omurilik sıvısı kaçakları sorumlu tutulmaktadır. Kranyal manyetik rezonans görüntülemede diffüz pakimeningeal gadolinyum tutulması olan nadir görülen bir sendromdur.

Anahtar Kelimeler: SPONTAN İNTRAKRANYAL HİPOTANSİYON, BEYİN OMURİLİK SIVISI, ORTOSTATİK BAŞ AĞRISI

Murat Örten, Himmet Dereci, Orhan Yağız, Çimen Kalender, İlkay Yıldırım, Aysel Tekesin. SPONTANEOUS INTRACRANIAL HYPOTENSION: CASE REPORT. South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 98-99
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale