ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
THE PREDICTIVE VALUE OF MATERNAL SERUM ALPHA FETO PROTEIN (MSAFP) LEVELS IN ABORTUS IMMINENS CASES [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1998; 9(2): 695-698

THE PREDICTIVE VALUE OF MATERNAL SERUM ALPHA FETO PROTEIN (MSAFP) LEVELS IN ABORTUS IMMINENS CASES

Gökhan Kılıç1, Serap Yaltı1, Özay Oral1, Mustafa Kekova1
Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

This study has been planned to determine the statistical significance of MSAFP for the prognosis of pregnancy in abortus imminens cases. 40 pregnant patients who applied to Zeynep Kamil Women and Children's Hospital Gynecology Clinic between November /11 /1996 and April /8 /I997 with vaginal bleeding; whom were diagnosed to have abortus imminens with ultrasonography and clinical symptoms were included in the study. The AFP levels were quantatively measured with the ELISA technique. The MSAFP levels in patients with ongoing pregnancy and those who ended up with abortion were 18.1±17.7 IU/ml and 32.2±28.1 IU/ml, respectively; p value was calculated to be 0.064. The results we obtained in our study shows that MSAFP levels is not a significant indicator of the prognosis of pregnancy.

Keywords: ALPHA FETOPROTEIN, ABORTUS IMMINENS

ABORTUS İMMİNENS OLGULARINDA MATERNAL SERUM ALFA FETOPROTEİN SEVİYELERİNİN PREDİKTİF DEĞERİ

Gökhan Kılıç1, Serap Yaltı1, Özay Oral1, Mustafa Kekova1
Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Abortus imminens olgularında maternal serum alfa fetoprotein (MSAFP)'nin gebeliğin prognozunu tek başına belirlemesi açısından istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının gösterilmesi amacı ile bu çalışmayı planladık. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne 11 Kasım 1996 - 8 Nisan 1997 tarihleri arasında vaginal kanama şikayeti ile başvuran, klinik özellikleri ve transvaginal ultrasonografiyle abortus imminens tanısı alan 40 gebe çalışmaya alındı. EL1SA tekniği ile Alfa Fetoprotein (AFP) değerleri kantitatif olarak saptandı. Gebeliği devam eden ve gebeliği abortusla sonuçlanan olguların MSAFP değerleri gruplar için sırasıyla 18.1±17.7 IU/ml ve 32.2±28.1 IU/ml olarak bulundu. P değeri 0.064 olarak saptandı. Çalışmamızda elde ettiğimiz verilerle, MSAFP tek başına gebeliğin prognozunu belirlemede istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Anahtar Kelimeler: ALFA FETOPROTEİN, ABARTUS İMMİNENS

Gökhan Kılıç, Serap Yaltı, Özay Oral, Mustafa Kekova. THE PREDICTIVE VALUE OF MATERNAL SERUM ALPHA FETO PROTEIN (MSAFP) LEVELS IN ABORTUS IMMINENS CASES. South Clin Ist Euras. 1998; 9(2): 695-698
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale