ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SIMULTANEOUS RENAL COLIC IN MONOZYGOTIC TWINS: CASE REPORT [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 102-102

SIMULTANEOUS RENAL COLIC IN MONOZYGOTIC TWINS: CASE REPORT

Cemal Göktaş1, Önder Cangüven1, Erkan Hirik1, Selami Albayrak1
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği

The division of a single fertilized ovum is forming monozygotic twins, carrying identical genes. There are plenty of literatures on simultaneous onset of diseases in monozygotic twins. Simultaneous renal colic symptoms were seen in monozygotic twins in this case. We would like to discuss about this amazing case.

Keywords: TWINS, MONOZYGOTIC, RENAL CALCULI

MONZİGOTİK İKİZLERDE EŞ ZAMANLI RENAL KOLİK: OLGU SUNUMU

Cemal Göktaş1, Önder Cangüven1, Erkan Hirik1, Selami Albayrak1
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği

Monozigotik ikizler tek döllenmiş yumurtanın ikiye bölünmesi ile oluşur, benzer genler taşır. Literatürde monozigotik ikizlerde eş zamanlı başlayan birçok hastalık bulunmaktadır. Bu olguda monozigotik ikizlerde eş zamanlı başlayan renal kolik semptomları bulunmuştur. Bu şaşırtıcı olguyu tartışmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: İKİZLER, MONOZİGOTİK, RENAL KALKÜL

Cemal Göktaş, Önder Cangüven, Erkan Hirik, Selami Albayrak. SIMULTANEOUS RENAL COLIC IN MONOZYGOTIC TWINS: CASE REPORT. South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 102-102
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale