ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Mixed Merkel cell carcinoma and squamous cell carcinoma: Case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 54-59 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.69782

Mixed Merkel cell carcinoma and squamous cell carcinoma: Case report

Dinç Süren1, Ruksan Elal1, Mustafa Yıldırım2, Arsenal Sezgin1, Murat Şedele1, Cem Sezer1
1Antalya Training and Research Hospital, Department of Pathology, Antalya, Turkey
2Antalya Training and Research Hospital, Department of Oncology, Antalya, Turkey

Merkel cell carcinoma, also known as small cell carcinoma of the skin, is a malignant cutaneous neuroendocrin tumor. The diagnosis of this tumor is rare but it has high tendency for local recurrence, regional lymph node and distant metastases and also has a high mortality rate. For these reasons, immunohistochemical studies are necessary for making a definitive diagnosis and also for excluding a diagnosis. In this publication, we discuss a case of mixed Merkel cell carcinoma and squamous cell carcinoma in the context of the contemporary literature.

Keywords: Skin tumor, Merkel cell carcinoma, neuroendocrin tumor

Mikst Merkel hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom: Olgu sunumu

Dinç Süren1, Ruksan Elal1, Mustafa Yıldırım2, Arsenal Sezgin1, Murat Şedele1, Cem Sezer1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Antalya
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Kliniği, Antalya

Merkel hücreli karsinom derinin küçük hücreli karsinomu olarak da bilinen malign kutanöz nöroendokrin bir tümördür. Seyrek tanı alan bu kanserin yüksek lokal nüks, bölgesel lenf nodu metastazı ve uzak metastaz eğilimi yanı sıra mortalite oranı da yüksektir. Bu sebeplerden dolayı immünohistokimyasal çalışmalar ile kesin olarak tanınması veya tanının dışlanması gereklidir. Bu yazıda nadir görülmesi nedeniyle mikst Merkel hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom tanılı olgu güncel literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Deri tümörü, Merkel hücreli karsinom, nöroendokrin tümör

Dinç Süren, Ruksan Elal, Mustafa Yıldırım, Arsenal Sezgin, Murat Şedele, Cem Sezer. Mixed Merkel cell carcinoma and squamous cell carcinoma: Case report. South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 54-59

Corresponding Author: Dinç Süren, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale