ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Health tourism situation in Turkey [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 136-144 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.69335

Health tourism situation in Turkey

Salih Haluk Özsarı1, Özlem Karatana2
1İstanbul University Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Istanbul, Turkey
2İstanbul University Institute of Health Sciences, Istanbul, Turkey

The economic dimension of tourism related to health service utilization was approximately $60 billion worldwide in 2010. This dimension is increasing rapidly with respect to the organizational abilities of countries. A significant progress has been recorded in Turkey as well. Though the economic dimension cannot be estimated, it is known that more than 100.000 people were treated in the context of health tourism in 2010. The Ministries of Health and Tourism have embarked on effective strategies. However, there is still much work to do regarding the targeted levels. Stable entrance to the global health tourism market is not easy and requires a strong competence. There are currently both strengths and weaknesses in Turkey.

Keywords: Spring resort tourism, medical tourism, health tourism, elderly and disabled tourism

Sağlık turizmi açısından Türkiye'nin durumu

Salih Haluk Özsarı1, Özlem Karatana2
1İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Dünyada 2010 yılı itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanmak maksadıyla seyahat gerçekleştirilerek ortaya çıkan ekonominin boyutu 60 milyar USD’dir. Ülkelerin sağlık hizmetlerini ve sağlık turizmini örgütleyiş başarısıyla orantılı olarak bu boyutun hızla arttığı bildirilmektedir. Türkiye’de de bu alanda son 10 yılda büyük gelişmeler kaydedilmiş ve ekonominin parasal boyutu tam bilinmemekle birlikte kayda geçen rakamlarla 2010 yılında 100 bini aşkın hastaya hizmet verilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’nın bu alandaki örgütleniş çalışmaları sonuç vermiş ve belirli bir düzey elde edilmiştir. Ancak kapasitesine oranla Türkiye’nin sağlık turizminin hiçbir alanında dünya pazarında istediği yeri elde ettiği söylenemez. Dünya pazarına giriş de kolay olmayacak ve diğer ülkelerle rekabet etmeyi gerektirecektir. Türkiye’nin bu rekabet ortamında güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kaplıca turizmi, medikal turizm, sağlık turizmi, yaşlı ve engelli turizmi

Salih Haluk Özsarı, Özlem Karatana. Health tourism situation in Turkey. South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 136-144

Corresponding Author: Salih Haluk Özsarı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale