ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
THE VALUE OF RECTAL DIGITAL EXAMINATION, TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY AND PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER. [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1992; 3(1): 280-281

THE VALUE OF RECTAL DIGITAL EXAMINATION, TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY AND PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER.

Atıf Akdaş1, Levent N Türkeri1, Tufan Tarcan1, Nevzat Gürmen1
MUTF, Üroloji Anabilim Dalı

Carcinoma of the prostate (PCa) is among the leading causes of death from cancer despite technical advances in diagnosis and treatment. Introduction of TRUS and PSA into clinical armamentorium may increase the possibility of earlier detection of malignancy which may then translate into prolonged survival with earlier curative treatment, Efficacy of DRE, TRUS and PSA alone or in combination was analyzed and diagnostic accuracy of each method was found to be quite similar (DRE 68.9%, TRUS 60,1%, PSA 64.5%). Combination of three methods increased the diagnostic accuracy up to 90.9%, provided that a high cut off level for PSA was determined.


PROSTAT KANSERİ TANISINDA PARMAKLA REKTAL İNCELEME, TRANSREKTAL ULTRASON VE PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Atıf Akdaş1, Levent N Türkeri1, Tufan Tarcan1, Nevzat Gürmen1
MUTF, Üroloji Anabilim Dalı

Tanı ve tedavisindeki tüm gelişmelere rağmen prostat kanseri (PKA) erkeklerde kanserden ölüm nedenleri arasında başta gelmektedir. Transrektal ultrason (TRUS) ve prostat spesifik antijen'in (PSA) tarama yöntemi olarak klinik kullanıma girmesi ile PKA'nin erken tanısı ve tedavisi yolunda büyük bir adım atılmıştır. Bu çalışmada parmakla rektal inceleme, PSA ve TRUS'un ayrı ayrı ve birlikte tanısal etkinlikleri araştırıldı. Tek başına değerlendirildiklerinde her üç yöntemin de tanısal doğrulukları birbirleriyle yakın bulundu (Rektal inceleme için %68.9, PSA için %64.5 ve TRUS için %60.1). Yöntemlerin kombinasyonunda ise, PSA için üst normal sınır 20 ng/ml kabul edildiğinde, tanısal doğruluk %90.9'a yükseldi.


Atıf Akdaş, Levent N Türkeri, Tufan Tarcan, Nevzat Gürmen. THE VALUE OF RECTAL DIGITAL EXAMINATION, TRANSRECTAL ULTRASONOGRAPHY AND PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER.. South Clin Ist Euras. 1992; 3(1): 280-281
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale