ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
RUPTURE OF CORPUS HEMORRHAGICUM AFTER THE BLUNT ABDOMINAL TRAUMA: CASE REPORT [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2002; 13(3): 210-212

RUPTURE OF CORPUS HEMORRHAGICUM AFTER THE BLUNT ABDOMINAL TRAUMA: CASE REPORT

Selahattin Vural1, Feyyaz Onuray1, Erhan Tuncay1, Yıldız Tuncay1, Ergin Olcay1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Cerrahi Kliniği

Female victims of traffic accidents who were examined in the emergency units are prone to intraabdominal organ trauma and also genital organ trauma. A 26 year old female patient who experienced a motor vehicle accident in a car had an blunt abdominal trauma, rupture of spleen and left overian corpus hemorrhacigum. In this case report we wanted to mention that in female patients, blunt abdominal trauma without pelvic fracture can rarely be cause of rupture of corpus hemorrhagicum.

Keywords: ACCIDENTS(TRAFFIC), MULTIPLE TRAUMA, RUPTURE

KÜNT KARIN TRAVMASINA BAĞLI KORPUS HEMORAJİKUM RÜPTÜRÜ: OLGU SUNUMU

Selahattin Vural1, Feyyaz Onuray1, Erhan Tuncay1, Yıldız Tuncay1, Ergin Olcay1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Cerrahi Kliniği

Trafik kazası nedeniyle acil servislere başvuran kadın hastalarda künt karın travmasına bağlı olarak karın içi organlar yaralanabileceği gibi genital organlar da yaralanabilir. Kliniğimiz acil servisine araç içi kaza nedeniyle başvuran 26 yaşında kadın hastada, künt karın travması sonucu dalakla beraber sol overde korpus hemorajikum rüptürü saptanmış ve primer onarım yapılarak organ fonksiyonları korunmuştur. Özellikle pelvis kırığı olmadan künt karın travmasının yol açtığı korpus hemorajikum rüptürünün nadir görülmesi ve kadın hastalarda jinekolojik organ yaralanmalarının da olabileceğine dikkat çekmek amacıyla olgumuz sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: TRAFİK KAZASI, MULTİPL TRAVMA, RÜPTÜR

Selahattin Vural, Feyyaz Onuray, Erhan Tuncay, Yıldız Tuncay, Ergin Olcay. RUPTURE OF CORPUS HEMORRHAGICUM AFTER THE BLUNT ABDOMINAL TRAUMA: CASE REPORT. South Clin Ist Euras. 2002; 13(3): 210-212
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale