ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
AN INSULINOMA CASE [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1998; 9(3): 706-709

AN INSULINOMA CASE

Gürsel Yıldız1, Birsel Kavaklı1, Mahmut Gümüş1, H Fehmi Küçük1, Taflan Salepçi1, Mehmet Sargin1, Ali Yayla1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Insulinoma, is a neuroendocrine tumor of pancreas, characterized by hypoglycemia related with excessive insulin secretion and its origin is the beta cells of pancreas. Classical Whipple triad (blood glucose level below 40 mg/dl, symptoms and signs of hypoglisemia which were lost after glucose infusion) can be detected in most of the patients. In this case, the patient who admitted our clinic with Whipple triad symptoms was examined, after clinical and laboratory examinations, determined as insulinoma. intraoperative biopsy was taken during the operation and the result was insulinoma. Because of it is a rare syndrome, we checked scientific literature and confirmed our decision.

Keywords: INSULINOMA, WHIPPLE TRIAD, HYPOGLYCEMIA

BİR İNSÜLİNOMA OLGUSU

Gürsel Yıldız1, Birsel Kavaklı1, Mahmut Gümüş1, H Fehmi Küçük1, Taflan Salepçi1, Mehmet Sargin1, Ali Yayla1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

İnsulinoma; aşırı insulin salını ve buna bağlı hipoglisemi ile karakterli, pankreasın beta hücrelerinden köken alan, endokrin bir pankreas tümörüdür. Hastaların çoğunda klasik Whipple inadı (kan şekerinin 40 mg/dl'nin altında olması, hipoglisemi bulgu ve belirtileri, verilen glikozla bunların düzelmesi) bulunur. Burada Whipple triadı ile başvuran hastada, yapılan laboratuvar tetkikleri ve biyopsi sonrası insulinoma saptanmıştır. Nadir rastlanan bir olgu olması nedeniyle literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İNSULİNOMA, WHİPPLE TRİADI, HİPOGLİSEMİ

Gürsel Yıldız, Birsel Kavaklı, Mahmut Gümüş, H Fehmi Küçük, Taflan Salepçi, Mehmet Sargin, Ali Yayla. AN INSULINOMA CASE. South Clin Ist Euras. 1998; 9(3): 706-709
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale