ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
PSEUDOCYST OF ADRENAL GLAND [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1991; 2(3): 239-241

PSEUDOCYST OF ADRENAL GLAND

Ayşegül Kuyrukçuoğlu1, Nusret Erdoğan1
Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul

Adrenal cysts are rare lesions. Those reported are rare mostly autopsy findings. A 52 year old woman was operated for a cystic lesion in the retroperitoneal region. The cyst was found to be an adrenal cyst. The case is re ported with the literature findings.


ADRENAL PSÖDOKİSTİ

Ayşegül Kuyrukçuoğlu1, Nusret Erdoğan1
Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul

Adrenal kistler nadir görülür. Rapor edilen olgular genellikle otopsi bulgusudur. Klinik olarak saptanabilen boyuttakileri çok azdır. Vaka, retro poperitoneal bölgeden kistik lezyon çıkartılan 52 yaşında bir kadın hastadır. Nadir oluşu nedeniyle sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.


Ayşegül Kuyrukçuoğlu, Nusret Erdoğan. PSEUDOCYST OF ADRENAL GLAND. South Clin Ist Euras. 1991; 2(3): 239-241
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale