ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Stereotactic radiotherapy in locally recurrent nasopharyngeal cancer [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 60-64 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.65882

Stereotactic radiotherapy in locally recurrent nasopharyngeal cancer

Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Naciye Özşeker, Mihriban Koçak Erdoğan, Şule Karabulut Gül, Atınç Aksu, Beyhan Ceylaner Bıçakcı, Ahmet Fatih Oruç
Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to retrospectively evaluate reirradiation of locally recurrent nasopharyngeal cancer with stereotactic body radiotherapy technique.
METHODS: Findings of 12 patients who admitted to our clinic between August 2009 and March 2011 and were treated with CyberKnife were analyzed retrospectively. All patients had been
treated with radiotherapy with curative doses, and later experienced local relapse in the nasopharynx.
RESULTS: Median survival was 57 months, and the 6-year median survival was 34%. The 2-year median survival after recurrence was 37%.
CONCLUSION: According to our experience, stereotactic body radiotherapy technique is an effective treatment method in recurrent nasopharyngeal cancer and is a good option in local
control.

Keywords: Recurrent nasopharynx cancer, palliation, stereotactic radiotherapy

Nazofarenks kanseri lokal nüksünde stereotaktik radyoterapi

Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Naciye Özşeker, Mihriban Koçak Erdoğan, Şule Karabulut Gül, Atınç Aksu, Beyhan Ceylaner Bıçakcı, Ahmet Fatih Oruç
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmamızda amacımız, kliniğimize başvuran nüks nazofarenks hastalarında uygulanan ikinci seri stereotaktik radyoterapi sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Ağustos 2009 ile Mart 2011 yılları arasında kliniğimize başvuran ve CyberKnife cihazı ile tedavi edilen 12 hastanın bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların hepsi öncesinde küratif dozda radyoterapi alan, sonrasında nazofarenks bölgesinde lokal olarak nüks eden hastalardı.
BULGULAR: Ortalama sağkalım 57 ay ve 6 yıllık ortalama sağkalım %34 idi. Nüks sonrası 2 yıllık ortalama sağkalım ise %37 idi.
SONUÇ: Bizim deneyimlerimize göre nüks eden nazofarenks kanserlerinde stereotaktik radyoterapi palyasyonda etkin bir tedavi yöntemi ve lokal kontrolde iyi bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Nüks nazofarenks kanseri, palyasyon, stereotaktik radyoterapi

Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Naciye Özşeker, Mihriban Koçak Erdoğan, Şule Karabulut Gül, Atınç Aksu, Beyhan Ceylaner Bıçakcı, Ahmet Fatih Oruç. Stereotactic radiotherapy in locally recurrent nasopharyngeal cancer. South Clin Ist Euras. 2011; 22(2): 60-64

Corresponding Author: Alpaslan Mayadağlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale