ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
ANALYSIS OF LOOP ELECTRO SURGICAL EXCISION FOR BENIGN AND PREMALIGN CERVICAL LESIONS [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1999; 10(2): 746-748

ANALYSIS OF LOOP ELECTRO SURGICAL EXCISION FOR BENIGN AND PREMALIGN CERVICAL LESIONS

Sadiye Eren1, Umur Kuyumcuoğlu1, Ferda Erbay1, Akif Alkan1, Karsel Ertekin1
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği

In order to investigate the LEEP technique's efficiency in the treatment benign and premalign lesions of the cervix, out of the patients who were examined in our poly clinic, those whom, in the cytological screening tests resulted in an abnormal cytological result were colposcopically investigated, further endocervical curettage and where necessary biopsy was conducted. All the patients were treated with LEEP. All the LEEP materials were pathologically investigated. The cytological testing in the 3rd and 6th months after the LEEP were found to be benign. Complications such as postoperative bleeding, infection, cervical stenosis was not observed in the patients. As a result LEEP has been confirmed to be an easy, cost effective, fast, and office procedure with local anesthesia with high tolerability, without significant complications and with a pathological specimen, and overall a successful method of treatment.

Keywords: LEEP, CERVIX, PREMALIGN LESION

SERVİKSİN BENİGN VE PREMALİGN LEZYONLARINDA LUP ELEKTROCERRAHİ EKSİZYON (LEEP) UYGULANAN OLGULARIN ANALİZİ

Sadiye Eren1, Umur Kuyumcuoğlu1, Ferda Erbay1, Akif Alkan1, Karsel Ertekin1
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği

Serviksin benign ve premalign lezyonlarının tedavisinde LEEP in etkinliğini araştırmak amacıyla, polikliniğimize başvuran hastalardan sitolojik tarama testlerinde anormal sitoloji bulgusu olanlara kolposkopik inceleme, endoservikal küretaj, gerekenlere kolposkopi ile yönlendirilmiş biopsi ve tümüne LEEP uygulandı. Tüm hastalarda LEEP materyalinin histopatolojik tetkiki yapıldı. LEEP sonrası 3 ve 6. aylarda endoservikal fırça ile yapılan sitolojik tetkikleri benign bulundu. Olgularda postoperatif kanama, infeksiyon, servikal stenoz gibi komplikasyonlar gelişmedi. Sonuç olarak LEEP, kolay, ucuz, hızlı, lokal anestezi ile poliklinik şartlarında uygulanabilen, hasta toleransı iyi, önemli bir komplikasyon görülmeyen ve histopatolojik tetkik şansına sahip, başarılı bir tedavi yöntemi olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: LEEP, SERVİKS, PREMALİGN LEZYON

Sadiye Eren, Umur Kuyumcuoğlu, Ferda Erbay, Akif Alkan, Karsel Ertekin. ANALYSIS OF LOOP ELECTRO SURGICAL EXCISION FOR BENIGN AND PREMALIGN CERVICAL LESIONS. South Clin Ist Euras. 1999; 10(2): 746-748
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale