ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Pregnancy after renal transplantation: Case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 42-45 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.55707

Pregnancy after renal transplantation: Case report

A Yasemin Karageyim Karşıdağ1, Gökçe Anık İlhan1, Esra Esim Büyükbayrak1, Bülent Kars1, Meltem Pirimoğlu1, Gülay Dalkılıç2, Orhan Ünal1, Cem Turan1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Gynecology and Obstetrics, Istanbul, Turkey
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey

Pregnancy is a rare condition in patients with end stage chronic renal disease. Women with a renal transplant can have a successful pregnancy; however there are many risks for both the mother and the fetus. These patients should be carefully monitored and a multidisciplinary approach with specialists of nephrology, obstetrics and neonatology is required. In this report a 31 year old pregnant women with a renal transplant of six years is presented. At the 35th week of pregnancy, the delivery of a 2070 gram healthy male infant was performed via cesarean section due to premature rupture of membranes and primipara breech presentation.

Keywords: Pregnancy, chronic renal failure, renal transplantation

Renal transplantasyon sonrası gebelik: Olgu sunumu

A Yasemin Karageyim Karşıdağ1, Gökçe Anık İlhan1, Esra Esim Büyükbayrak1, Bülent Kars1, Meltem Pirimoğlu1, Gülay Dalkılıç2, Orhan Ünal1, Cem Turan1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Son evre renal hastalıkta gebelik nadir bir durumdur. Renal transplantlı hastalarda başarılı bir gebelik sağlanabilir ancak anne ve fetus için birçok risk mevcuttur. Bu hastaların dikkatli bir şekilde takibi yapılmalıdır; nefroloji, obstetrik ve neonatoloji uzmanları ile multidisipliner bir yaklaşım uygulanmalıdır. Bu yazıda, 31 yaşında 6 yıldır renal transplante böbrek taşıyan bir gebe hasta sunuldu. Otuz beşinci gebelik haftasında erken membran yırtılması ve primipar makat prezentasyon endikasyonuyla sezaryen seksiyo ile 2070 gr sağlıklı bir erkek bebek doğurtulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, kronik böbrek yetersizliği, renal transplantasyon

A Yasemin Karageyim Karşıdağ, Gökçe Anık İlhan, Esra Esim Büyükbayrak, Bülent Kars, Meltem Pirimoğlu, Gülay Dalkılıç, Orhan Ünal, Cem Turan. Pregnancy after renal transplantation: Case report. South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 42-45

Corresponding Author: A Yasemin Karageyim Karşıdağ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale