ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Diaphragm injury following blunt trauma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 110-113 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.47113

Diaphragm injury following blunt trauma

Levent Alpay, İlhan Ocakçıoğlu, Talha Doğruyol, Tunç Laçin, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
Sureyyapasa Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, Istanbul, Turkey

Rupture of the diaphragm after blunt trauma is encountered rarely. It is seen in 0.8-1.6% of the cases hospitalized due to blunt trauma. Nowadays, 90% of diaphragm rupture following blunt trauma occurs due to traffic accidents. The secondary cause in etiology is falls from height. In the preoperative period, isolated diaphragmatic rupture is difficult to diagnose. Investigating the history of trauma will facilitate reaching the diagnosis in the late period. A questioning approach, detailed physical examination of the thorax and chest X-ray will be helpful in the diagnosis of diaphragm injury. The diaphragm should be repaired surgically as soon as possible after the diagnosis of the rupture. Three cases of diaphragm rupture after blunt trauma are presented in this study.

Keywords: Diaphragm rupture, blunt trauma, thoracotomy

Künt travma sonucu gelişen diyafram yaralanması

Levent Alpay, İlhan Ocakçıoğlu, Talha Doğruyol, Tunç Laçin, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Künt travma sonrası diyafram rüptürü nadir görülür. Künt travma nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların ortalama %0.8-1.6’sında meydana gelmektedir. Günümüzde künt travmaya bağlı diyafram rüptürleri %90 oranında trafik kazaları sonucu gelişmektedir. İkinci sıklıkla görülen neden ise yüksekten düşmedir. Ameliyat öncesi dönemde izole diyafram rüptürlerinin tanısını koymak oldukça güçtür. Geç dönemde travma öyküsünün araştırılması, tanının konmasını kolaylaştıracaktır. Diyafram yaralanmalarında tanı koymada şüpheci yaklaşım, toraksın ayrıntılı fizik muayenesi ve akciğer grafisi yararlı olacaktır. Diyafram rüptürü tanısı sonrası en kısa zamanda cerrahi olarak tamir edilmelidir. Bu yazıda, künt travma sonucu diyafram rüptürü tanısı konan üç olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Diyafram rüptürü, künt travma, torakotomi

Levent Alpay, İlhan Ocakçıoğlu, Talha Doğruyol, Tunç Laçin, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya. Diaphragm injury following blunt trauma. South Clin Ist Euras. 2013; 24(2): 110-113

Corresponding Author: Levent Alpay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale