ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Complicated Meckel’s diverticuls in a child and a pregnant: Two case reports [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 60-63 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.46872

Complicated Meckel’s diverticuls in a child and a pregnant: Two case reports

Oğuzhan Dinçel
Gölbaşı State Hospital, Department of General Surgery, Adıyaman, Turkey

Meckel’s diverticulum is the most common congenital anomaly of the gastrointestinal system. It originates from the nonclosure of the omphalomesenteric tube between the 5th-7th intrauterine week. Meckel’s diverticulum can be symptomatic only when a complication develops. It could be found rarely by radiodiagnostic investigations or during laparotomy in adults. We report here two cases of Meckel’s diverticulum with complications in a pregnant woman and a child.

Keywords: Complication, Meckel’s diverticulum, treatment

Çocukta ve gebede komplikasyonlu Meckel divertikülleri: İki olgu sunumu

Oğuzhan Dinçel
Gölbaşı Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adıyaman

Meckel divertikülü gastrointestinal sisteminin en sık izlenen doğumsal anomalisidir. Omfalomezenterik kanalın intrauterin 5-7. haftada kapanmaması sonucunda oluşmaktadır. Meckel divertikülü sadece komplikasyon geliştiğinde semptomlu hale gelir. Erişkinlerde nadir olarak radyolojik görüntüleme veya laparatomi sırasında saptanabilmektedir. Bu yazıda gebe ve çocuk hastada komplikasyon gelişmiş iki ayrı Meckel divertikülü olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, Meckel divertikülü, tedavi

Oğuzhan Dinçel. Complicated Meckel’s diverticuls in a child and a pregnant: Two case reports. South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 60-63

Corresponding Author: Oğuzhan Dinçel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale