ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
fluoroscopy usage in orthopedics surgery room of a training hospital and radiological protection [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2003; 14(3): 156-158

fluoroscopy usage in orthopedics surgery room of a training hospital and radiological protection

Gültekin Sıtkı Çeçen, Selçuk Öçmen, Güven Bulut, Muammer Çolak, Muzaffer Yıldız
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

OBJECTIVE: Although most of the site effects of ionized radiation, used extensively by the orthopedic surgeons, are well known; it seems that attention for radiological protection are not enough. The aim of this study is to document how much the personal of the orthopedics operating room are subjected to radiation, to point out the necessities for protection and to give knowledge to the personal about protection rules. During 30 days, 1006 times fluoroscopy was used. Mean dosage was 65-100 kV and 1.5-2.2 mA/sec. During the usage of the fluoroscopy, radiation was noted by two dosimeters placed at different distances. The noted values were found in the safe interval that was pointed out by the “International Commission on Radiological Protection (ICRP)” and “Turkish Nuclear Study Center of Nuclear Energy Company”. In conclusion; attention must necessary for radiological protection because we don’t have enough knowledge about the chronic usage of the low doses of ionized radiation.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Ionized radiation, orthopedic surgeon, radiological protection

Eğitim Hastanesi Ortopedi Ameliyathanesi’nde Flouroskopi Kullanımı Ve Radyasyondan Korunma

Gültekin Sıtkı Çeçen, Selçuk Öçmen, Güven Bulut, Muammer Çolak, Muzaffer Yıldız
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2.ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

AMAÇ: İyonize radyasyon yaygın bir şekilde kullanılmasına ve çoğu zararlı etkisi sağlık çalışanları tarafından bilinmesine rağmen, korunmada yeterli dikkatin gösterilmediği gözlenmektedir. Çalışmamızda amaç ortopedi ameliyathanesinde ne düzeyde radyasyona maruz kalındığını dökümante etmek ve güvenlik gereklerini belirleyip personeli korunma konusunda bilgilendirmektir. Otuz günlük sürede flouroskopla 1006 kez işlem yapıldı. Doz ortalama 65-100 kV ile 1,5-2,2 mA/s arasında idi. Uygulamalar sırasında farklı mesafelere konan 2 dozimetre ile radyasyon ölçümü yapıldı. Sonuçlar “International Commission on Radiological Protection (ICRP)” ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Araştırma Merkezi’nin bildirdiği güvenlik standartları içinde bulundu. Ancak iyonize radyasyonun düşük doz kronik kullanımlarında uzun dönem sonuçlarını bildirir herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız için flouroskopi kullanımlarında dikkatli olmamız gerektiği sonucuna varıldı.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: İyonize radyasyon, ortopedist, radyasyondan korunma

Gültekin Sıtkı Çeçen, Selçuk Öçmen, Güven Bulut, Muammer Çolak, Muzaffer Yıldız. fluoroscopy usage in orthopedics surgery room of a training hospital and radiological protection. South Clin Ist Euras. 2003; 14(3): 156-158

Corresponding Author: Gültekin Sıtkı Çeçen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale