ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
MYASTHENIC CRISIS AND INTENSIVE CARE UNIT: CASE REPORT [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 115-117

MYASTHENIC CRISIS AND INTENSIVE CARE UNIT: CASE REPORT

Banu Çevik1, Elif Bombacı1, Ayşegül Çizen1, Tülin Yollu Atakan1, Ayşenur Boztepe1, Serhan Çolakoğlu1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Myasthenia gravis (MG) is a disorder of neuromuscular transmission, manifesting variable weakness of skeletal muscle. Myasthenic crisis, defined as respiratory failure requiring mechanical ventilation is a common life-threatening complication that occur approximately 15% to 20% of patients with MG. Management relies on combination of medications that influenced the function of the neuromuscular junction and the immune response. The advent of effective mechanical ventilation and widespread use of immunotherapies have substantially altered the prognosis of myasthenic crisis. We discussed the myasthenic crisis and its treatment by means of good prognosis related to mechanical ventilation and immunotherapies in patients followed up by neurology department and improved respiratory distress.

Keywords: MYASTHENIC CRISIS, INTENSIVE CARE UNIT, IMMUNOTHERAPY

MİYASTENİK KRİZ VE YOĞUN BAKIM: OLGU SUNUMU

Banu Çevik1, Elif Bombacı1, Ayşegül Çizen1, Tülin Yollu Atakan1, Ayşenur Boztepe1, Serhan Çolakoğlu1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Miyastenia gravis sinir-kas kavşağında iletim defekti sonucu ortaya çıkan ve kuvvet azlığı ile seyreden otoimmun bir hastalıktır. Miyastenik kriz, hastaların yaklaşık %15-20'sinde karşılaşılan, solunum yetmezliği ile seyreden ve mekanik ventilasyon gerektiren hayati bir durumdur. Tedavi hem sinir-kas bileşkesi hem de immün sisteme yönelik olmalıdır. Mekanik ventilasyon ve immunoterapilerin yaygın kullanımı miyastenik krizin prognozunu değiştirebilir. Nöroloji kliniğinde takip edilmekte olan ve solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine yoğun bakıma alınıp mekanik ventilasyon uygulanan, immunoterapi ile olumlu sonuçlar aldığımız iki olgu nedeniyle miyastenik krizi ve tedavisini tartışmak istedik.

Anahtar Kelimeler: MİYASTENİK KRİZ, YOĞUN BAKIM, İMMUNOTERAPİ

Banu Çevik, Elif Bombacı, Ayşegül Çizen, Tülin Yollu Atakan, Ayşenur Boztepe, Serhan Çolakoğlu. MYASTHENIC CRISIS AND INTENSIVE CARE UNIT: CASE REPORT. South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 115-117
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale